281. Η διδιάστατη κανονική κατανομή
Author: Παππάς, Αθανάσιος Δημ.
Format: pdf
Date: 06-2003
282. Στατιστική ανάλυση της βαθμολογίας των μαθητών της Γ΄Λυκείου, για τα Ενιαία Λύκεια του νομού Αργολίδας, τη σχολική περίοδο 2001-2002
Author: Τερζόπουλος, Χρήστος Χαρ.
Format: pdf
Date: 07-2003
283. Ευρετικοί αλγόριθμοι ανάθεσης εργασιών σε κατανεμημένα συστήματα
Author: Βατρικάς, Αναστάσιος
Format: pdf
Date: 02-2001
284. Το WEB ως γράφημα
Author: Δρατζίδης, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2001
285. Υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφόρησης με χρήση τεχνολογιών κινητών επικοινωνιών
Author: Φερεντίνος, Διονύσιος
Format: pdf
Date: 02-2000
286. Ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ιστού : χρήση κοινοτήτων στην ανάκτηση πληροφοριών
Author: Τασσόπουλος, Κυριάκος
Format: pdf
Date: 02-2002
287. Αξιολόγηση ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων με το μοντέλο CEISOQ
Author: Γυμνόπουλος, Λάζαρος Π.
Format: pdf
Date: 02-2002
288. Evaluation of the interpreter based systems used in smart cards
Author: Καρατάσος, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 02-2002
289. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Author: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Format: pdf
Date: 01-2005
290. Μεταδεδομένα διατήρησης ψηφιακού περιεχομένου
Author: Ντρίτσου, Βασιλική
Format: pdf
Date: 12-2004
291. Στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων 2001
Author: Κατωπόδης, Ιωάννης Κων.
Format: pdf
Date: 05-2003
292. Μελέτη των επιδόσεων και των αποκλίσεων στη βαθμολογία των μαθητών της Γ΄Λυκείου για τα σχολικά έτη 2000-2001 και 2001-2002 για την περιοχή του 5ου γραφείου της Γ΄Διεύθυνσης Αθήνας
Author: Βαμβακίδης, Δημήτριος Νικ.
Format: pdf
Date: 05-2003
293. Υποχρεωτική εκπαίδευση: τύπος σχολείου και επίδοση μαθητών στο Ν. Μεσσηνίας
Author: Οικονομόπουλος, Δημήτριος Ιωάννη
Format: pdf
Date: 06-2004
294. Γραμμικές στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις οδηγούμενες από σύνθετες διαδικασίες Poisson
Author: Τσίχλη, Μαρία Γεωργίου
Format: pdf
Date: 04-2004
295. Ευστάθεια συνταξιοδοτικών ταμείων καθορισμένης παροχής όπου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες επιμερίζονται και οι αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ακολοθούν αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξεως
Author: Σκοπελίτης, Εμμανουήλ Φ.
Format: pdf
Date: 01-2005
296. Τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων για την αξιολόγηση καινοτόμων αναλυτικών προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση
Author: Γουργιώτου, Ευθυμία Αν.
Format: pdf
Date: 03-2005
297. Διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών : από το τακτικό στο στρατηγικό επίπεδο
Author: Ρούσσος, Λεωνίδας
Format: pdf
Date: 02-2005
298. Services architecture on top of the peer-to-peer wireless network confederation
Author: Paraskevaidis, Dimitris D.
Format: pdf
Date: 06-2006
299. Επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης AODV για ανακάλυψη υπηρεσιών σε κινητά Ad Hoc δίκτυα
Author: Αθαναηλέας, Σωτήριος
Format: pdf
Date: 02-2007
300. Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα
Author: Κοσιάρης, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 12-2006

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »