201. Δείκτες Core Inflation : θεωρία και εφαρμογή
Author: Βλαχάκης, Νικόλαος
Format: pdf
Date: 07-2007
202. Στοχευόμενη αποστολή μηνυμάτων με χρήση κινητών συσκευών
Author: Τσιλίρα, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
203. Η ασφάλιση στην Ελληνική πραγματικότητα
Author: Κούρσαρη, Ελένη Γ.
Format: pdf
204. Εφαρμογή μεθόδων ελέγχου ροής δεδομένων σε προγράμματα βάσεων δεδομένων
Author: Κωνσταντίνου, Θεμιστοκλής Γρ.
Format: pdf
Date: 02-2004
205. Ιδιωτική και ανώνυμη αυθεντικοποίηση χρήστη σε κινητά δίκτυα
Author: Σανίνας, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2004
206. Επίδραση καταστροφικών γεγονότων (σεισμοί) στο γενικό δείκτη του ΧΑΑ
Author: Σερελέας, Παναγιώτης Χρ.
Format: pdf
Date: 11-2007
207. Δείκτες ικανότητας
Author: Γκορτζής, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Format: pdf
Date: 01-2002
208. Αντιλήψεις επικινδυνότητας στη διαχείριση ασφάλειας Π.Σ.
Author: Τσώχου, Αγγελική
Format: pdf
Date: 02-2003
209. Έρευνα κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών μαθητών -καταρτιζόμενων ιδιωτικού εκπαιδευτικού ομίλου
Author: Καλαντώνης, Πέτρος Γρ.
Format: pdf
Date: 04-2002
210. Ανάλυση και προβλέψεις χρονολογικών σειρών με τη χρήση μεθόδων εκθετικής εξομάλυνσης και την προσέγγιση Box-Jenkins
Author: Γραβάλος, Βασίλειος Ν.
Format: pdf
Date: 03-2002
211. Ολοκλήρωση δεδομένων σε περιβάλλον peer-to-peer κινητών κόμβων
Author: Κατσαρός, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 03-2005
212. Σχεδιασμός και αξιολόγηση κεντρικοποιημένων έναντι κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών για συνεργατικό ηλεκτρονικό εμπόριο
Author: Κρασονικολάκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2005
213. Θέματα accounting στην τεχνολογία πλέγματος (grid)
Author: Πετεινερή, Διονυσία
Format: pdf
Date: 06-2006
214. Caching techniques in mobile computer networks
Author: Πετρής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-2007
215. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Internet
Author: Νικολαϊδη, Κων/να - Τσαμπίκα
Format: pdf
Date: 02-1998
216. Διαχείριση ασάφειας στην διαδικασία του clustering σε περιβάλλον εξόρυξης γνώσης από βάσεις δεδομένων
Author: Χαλκίδη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-1999
217. Ο ρόλος των προβλέψεων στα συστήματα στήριξης αποφάσεων και επιχειρηματικής ευφυϊας. Μια εφαρμογή για το Χ.Α.Α.
Author: Κούτσικος, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 02-2000
218. Μετάδοση ψηφιακού video σε συστήματα video-on-demand με αλληλεπίδραση
Author: Χριστοπούλου, Ελένη
Format: pdf
Date: 01-2000
219. Σχεδίαση και ανάπτυξη υπηρεσίας μετρήσεων της χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών
Author: Τζίμα, Σταυρούλα
Format: pdf
Date: 02-2000
220. Σχεδίαση εργαλείου υποστήριξης της ανάλυσης και διαχείρισης επικινδυνότητας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Αλεξοπούλου, Μαρίνα
Format: pdf
Date: 02-2001

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »