181. Μελέτη και χαρακτηρισμός της κίνησης του δικτύου δεδομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με το φαινόμενο της αυτό-ομοιότητας
Author: Μακρυδάκη, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 02-1999
182. Σύστημα αποδοχής κλήσεων χρήσης υπηρεσιών video-on-demand
Author: Μπότης, Δημήτρης
Format: pdf
Date: 03-1999
183. Ανάκτηση πληροφορίας με χρήση του προφίλ χρήστη
Author: Αγγελής, Γιώργος
Format: pdf
Date: 03-1999
184. Πολιτική ασφάλειας για δημόσια Π.Σ. επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων
Author: Τσιώρας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 02-1999
185. Σχεδίαση ενός περιβαλλοντοστραφούς-καθηκοντοστραφούς εκπαιδευτικού προγράμματος εξειδίκευσης στην ασφάλεια τεχνολογίας πληροφοφίας και επικοινωνιών
Author: Κοτσικάρης, Γρηγόρης Ν.
Format: pdf
Date: 02-1998
186. Περιβάλλον σχεδίασης διαδραστικών κινούμενων κόσμων (χωροχρονικών συνθέσεων)
Author: Τεντζεράκη, Μαρία
Format: pdf
Date: 02-2000
187. Επιχειρησιακός σχεδιασμός και ανάλυση διαδικασίας διαμεσολάβησης τραπεζικού ιδρύματος
Author: Κορού, Λίνα
Format: pdf
Date: 02-2000
188. Ανάκτηση πληροφορίας στο διαδίκτυο και προσωπικοποίηση
Author: Αμανατίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
189. Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι κατηγοριοποίησης αντικειμένων και ανάθεσης εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα
Author: Σαμουηλίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 02-2002
190. Διαχείριση γνώσης ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
Author: Μπέλσης, Πέτρος
Format: pdf
Date: 12-2002
191. Συσταδοποίηση εγγράφων του διαδικτύου
Author: Οικονομάκου, Θεοδώρα
Format: pdf
Date: 02-2003
192. Παραγωγικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Author: Κοκκινοβασίλη, Παναγιώτα Κ.
Format: pdf
Date: 02-2007
193. Δημιουργία στατιστικών μοντέλων για την προώθηση προϊόντων στον τραπεζικό χώρο
Author: Καλλίρης, Ανδρέας Ι.
Format: pdf
Date: 02-2007
194. Στατιστική και χρηματοοικονομική ανάλυση πτωχευμένων επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2003
Author: Παππά, Παρασκευή
Format: pdf
Date: 03-2007
195. Σύγχρονες μέθοδοι και εργαλεία στην εκτιμητική της κτηματαγοράς
Author: Φιλιππακοπούλου, Μαρία Α.
Format: pdf
Date: 09-2006
196. Ανάλυση κατά συστάδες και μέθοδος Κ-Means: μια εφαρμογή στην εκπαίδευση
Author: Κουντούρης, Τηλέμαχος Δ.
Format: pdf
Date: 01-2007
197. Μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης δεδομένων
Author: Σκιά, Σοφία Π.
Format: pdf
Date: 07-2007
198. Κοινωνικά χαρακτηριστικά των μαθητών της Ζακύνθου
Author: Παπαδάτος, Χαράλαμπος Ν.
Format: pdf
Date: 06-2007
199. Managing and planning inventories
Author: Prigkis, Areti Panteli
Date: 03-2007
200. Affine stochastic process in credit risk modelling
Author: Mpisiotis, Konstantinos
Date: 05-2007

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »