121. Η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων ως στρατηγική επιλογή: η περίπτωση της εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων ανθρώπινων πόρων
Author: Κοντονίκα, Σοφία
Format: pdf
Date: 09-2004
122. Market valuation of accruals
Author: Σπαθής, Παύλος
Format: pdf
Date: 06-2005
123. Ο προϋπολογισμός ως διοικητικό εργαλείο σε ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Κωστοπούλου, Αικατερίνη
Format: pdf
Date: 09-2005
124. Προσέλκυση & επιλογή προσωπικού
Author: Μποτσιφάρας, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 07-2005
125. Διοίκηση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων
Author: Κατσίχτης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 09-2005
126. Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Author: Κατελανή, Ανθή
Format: pdf
Date: 09-2006
127. Κατασκευές, οικοδομική δραστηριότητα και αντιπαροχές στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση των αντιπαροχών στο πολεοδομικό διαμέρισμα Καλαμάτας
Author: Φιλίππου, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 2006
128. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δεδουλευμένης βάσης των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Author: Κουτσομανώλης-Φιλιππάκης, Φίλιππος
Format: pdf
Date: 2006
129. Η εξυπηρέτηση πελάτη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Author: Κουτσούρη, Χρυσούλα
Format: pdf
Date: 10-2005
130. Διερεύνηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες-CRM σε αγορές Β2Β
Author: Κωτάκου, Ειρήνη-Σύλβια
Format: pdf
Date: 09-2006
131. Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Author: Καλούδης, Ζωναράς
Format: pdf
Date: 2006
132. Ιαπωνική σχολή διοίκησης και μάρκετινγκ : θεωρία και πρακτικές
Author: Κοντοδήμας, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1997-1998
133. Interest rate swap : evaluation and uses
Author: Βαρετίδης, Ευστράτιος
Format: pdf
Date: 09-1998
134. Swaps συναλλάγματος
Author: Νισυρίου, Ειρήνη
Format: pdf
Date: 1998
135. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
Author: Πάπιστα, Μαλαματή
Format: pdf
Date: 1999
136. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας
Author: Μακρυδάκης, Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 1999
137. Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Author: Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Format: pdf
Date: 11-2009
138. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Author: Ζησιμόπουλος, Φώτης
Format: pdf
Date: 09-2000
139. Knowledge transfer through partnerships : Greek case study
Author: Koutsoula, Evdoxia, Loukidis, Georgios
Format: pdf
Date: 2001
140. Διαχείριση της γνώσης και καινοτομικότητα: η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης
Author: Μουστακάτος, Θεοφάνης
Format: pdf
Date: 09-2001

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »