121. Η εξωτερίκευση δραστηριοτήτων ως στρατηγική επιλογή: η περίπτωση της εξωτερίκευσης δραστηριοτήτων ανθρώπινων πόρων
Συγγραφέας: Κοντονίκα, Σοφία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2004
122. Market valuation of accruals
Συγγραφέας: Σπαθής, Παύλος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 06-2005
123. Ο προϋπολογισμός ως διοικητικό εργαλείο σε ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κωστοπούλου, Αικατερίνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
124. Προσέλκυση & επιλογή προσωπικού
Συγγραφέας: Μποτσιφάρας, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 07-2005
125. Διοίκηση τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων
Συγγραφέας: Κατσίχτης, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
126. Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Συγγραφέας: Κατελανή, Ανθή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
127. Κατασκευές, οικοδομική δραστηριότητα και αντιπαροχές στον ελλαδικό χώρο: η περίπτωση των αντιπαροχών στο πολεοδομικό διαμέρισμα Καλαμάτας
Συγγραφέας: Φιλίππου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
128. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων δεδουλευμένης βάσης των ελληνικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
Συγγραφέας: Κουτσομανώλης-Φιλιππάκης, Φίλιππος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
129. Η εξυπηρέτηση πελάτη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Συγγραφέας: Κουτσούρη, Χρυσούλα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2005
130. Διερεύνηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες-CRM σε αγορές Β2Β
Συγγραφέας: Κωτάκου, Ειρήνη-Σύλβια
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
131. Οικονομετρικά προβλήματα κατά την εκτίμηση του συστηματικού κινδύνου
Συγγραφέας: Καλούδης, Ζωναράς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
132. Ιαπωνική σχολή διοίκησης και μάρκετινγκ : θεωρία και πρακτικές
Συγγραφέας: Κοντοδήμας, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997-1998
133. Interest rate swap : evaluation and uses
Συγγραφέας: Βαρετίδης, Ευστράτιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
134. Swaps συναλλάγματος
Συγγραφέας: Νισυρίου, Ειρήνη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1998
135. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Πάπιστα, Μαλαματή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
136. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας
Συγγραφέας: Μακρυδάκης, Νεκτάριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1999
137. Εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών : διοικητικοί ρόλοι,απαιτούμενες δεξιότητες και μέθοδοι ανάπτυξης και εκπαίδευσης
Συγγραφέας: Λαδόπουλος, Ιορδάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 11-2009
138. Εξαγορές και συγχωνεύσεις
Συγγραφέας: Ζησιμόπουλος, Φώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2000
139. Knowledge transfer through partnerships : Greek case study
Συγγραφέας: Koutsoula, Evdoxia, Loukidis, Georgios
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
140. Διαχείριση της γνώσης και καινοτομικότητα: η περίπτωση μιας ελληνικής επιχείρησης
Συγγραφέας: Μουστακάτος, Θεοφάνης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »