101. Προϊόντα private label: η στρατηγική των ελληνικών βιομηχανιών
Author: Μυλωνάς, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 02-2005
102. Η συμπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας: case study: super markets Ατλάντικ
Author: Βοργία, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2005
103. Μέτρηση ικανοποίησης πελατών για προϊόν του κλάδου ζυθοποιίας με την πολυκριτήρια μεθοδολογία MUSA
Author: Γκαμαράζη, Νερατζούλα
Format: pdf
Date: 09-2005
104. Πολιτικές ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων : η περίπτωση των ελληνικών τραπεζών
Author: Παλαιός, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2005
105. Επιχειρησιακή εθιμοτυπία : σύγκριση του ελληνικού υποδείγματος με το ευρωπαϊκό
Author: Μπαλάσης, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 2005
106. Η τεχνολογία του RFID στην υπηρεσία του Supply Chain Management : δυνατότητες, προκλήσεις και η ελληνική πραγματικότητα
Author: Χωνιανάκης, Στέφανος
Format: pdf
Date: 2005
107. Μελέτες εφικτότητας: θεωρία και πρακτική : μελέτη περίπτωσης ίδρυση σταθμού αυτοκινήτου
Author: Καλλή, Άννα
108. Διαδικτυακή ψηφιακή ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη : μελέτη, σχεδίαση και πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής
Author: Τζωάννος, Ευστράτιος Π.
Format: pdf
Date: 2006
109. Συστήματα ελέγχου του διευθυντή πωλήσεων και απόδοση του δυναμικού πωλήσεων και του τμήματος πωλήσεων
Author: Αρριανά, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-2006
110. Η διοίκηση συγκρούσεων και η συναισθηματική νοημοσύνη
Author: Κωλέττης, Γεώργιος
111. Στρατηγική Διοίκηση Εκπαίδευσης
Author: Κουρκουτά, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 12-2005
112. Ανάλυση επιχειρήσεων παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ελλάδα
Author: Φροσυνιώτης, Στυλιανός
Format: pdf
Date: 1998
113. Αμοιβαία κεφάλαια
Author: Μαστρογιάννης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 09-2000
114. Μελέτη αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια - Χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας
Author: Παπαϊωάννου, Γρηγόριος
Format: pdf
Date: 2002
115. Ποιοτικοί επιχειρησιακοί παράγοντες και αριθμοδείκτες
Author: Θηραίος, Δημήτρης Σ.
Format: pdf
Date: 2003
116. Διοίκηση αναδυόμενης υπερεθνικής εταιρίας
Author: Σουσούνης, Γεώργιος
Format: pdf
Date: 2003
117. Διαχείριση προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
Author: Κονταξή, Παναγιώτα
Format: pdf
Date: 2004
118. Εξαγωγικό μάρκετινγκ ελληνικών εταιρειών
Author: Παλαδινού, Μαρία
Format: pdf
Date: 10-2003
119. Επικοινωνιακή πολιτική και εταιρική εικόνα
Author: Γαλάρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 2004
120. Διασύνδεση SAP - ηλεκτρονικής αγοράς B2BIN.GR για την προμήθεια υλικών (e-procurement)
Author: Γιαννούκαρης, Σταύρος
Format: pdf
Date: 02-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »