81. Εξαγωγικές στρατηγικές Ελληνικών εταιριών ένδυσης: επώνυμα vs φασόν
Author: Καρπουχτσής, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 09-2005
82. Αξιολόγηση του μοντέλου των κλαδικών συνομαδώσεων (industry clusters): η περίπτωση της ελληνικής ναυτιλίας
Author: Μελιγκοτσίδης, Χρήστος
Format: pdf
Date: 09-2006
83. Η επίδραση της εφαρμογής των διεθνών ελεγκτικών προτύπων στην Ελλάδα
Author: Ξένου, Μαρία
Format: pdf
Date: 09-2006
84. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Author: Sofias, Yannis
Format: pdf
Date: 10-2006
85. Changeland: διοίκηση γνώσης μέσω συμμετοχικών μοντέλων. Εφαρμογή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Author: Χρυσοβιτσιώτης, Κώστας
Format: pdf
Date: 2006
86. Η επίδραση των διαστάσεων της εικόνας καταστήματος στην απόφαση επιλογής του καταστήματος από τους καταναλωτές
Author: Παπακώστα, Βασιλική
Format: pdf
Date: 2006-2007
87. Δημιουργικότητα και καινοτομία στις Ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων
Author: Τσολάκη, Σαλώμη
Date: 08-2007
88. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στον όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε.: περιγραφές θέσεων εργασίας και αξιολογήσεις αποδόσεων
Author: Δουκέρη, Νατάσσα
Format: pdf
Date: 09-1998
89. Οργάνωση και πολιτικές των τμημάτων μάρκετινγκ στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Αργυρίου, Αλέξανδρος
Format: pdf
Date: 2000
90. Κατασκευή αποτελεσματικού μετώπου χαρτοφυλακίου (FTSE/ASE 20 & FTSE/ASE MID40)
Author: Παυλόπουλος, Δημήτρης Γεωργίου, Παπαδούλης, Κλεάνθης Ελευθερίου
Format: pdf
Date: 09-2000
91. Ανάπτυξη και μεγέθυνση της οικονομίας της Κίνας
Author: Μελισσαρόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 10-2003
92. Οι ρόλοι των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονται
Author: Πιτταούλης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2003
93. Ανάλυση επενδύσεων στην ελεύθερη αγορά ενέργειας
Author: Ράπτης, Θεόδωρος
Format: pdf
Date: 2003
94. Η βιομηχανική κατασκοπεία στο πλαίσιο του επιχειρησιακού περιβάλλοντος
Author: Δημητρίου, Μαρία
Format: pdf
Date: 2003
95. Η επίδραση των δημογραφικών στοιχείων των μεσαίων στελεχών στην Ελλάδα και οι ρόλοι τους στις επιχειρήσεις
Author: Πανταζής, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 2003
96. Επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ως μοχλός ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
Author: Χάλαρης, Ζώης
Format: pdf
Date: 07-2004
97. Περιγραφή Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Βαλκανικής - Case study: στρατηγική εισόδου και εξόδου venture capital
Author: Χαντζή, Δέσποινα
Format: pdf
Date: 06-2004
98. Τουρισμός στην Ελλάδα: έρευνα ικανοποίησης από την ποιότητα υπηρεσιών και εξελίξεις
Author: Γιαννόπουλος, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 2003-2004
99. Η οργανωσιακή κουλτούρα και η σχέση της με τις οργανωσιακές αλλαγές
Author: Σουνόγλου, Μαριάννα
Format: pdf
Date: 2003
100. Προσδιοριστικοί παράγοντες των σχέσεων στις ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις
Author: Μπόνταρη, Ιωάννα
Format: pdf
Date: 09-2004

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »