41. Μελέτη αποτελεσματικότητας της κεφαλαιαγοράς της Αθήνας με τη χρήση των event studies
Συγγραφέας: Τζινευράκης, Στυλιανός Εμμ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2006
42. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: παρούσα κατάσταση, εξελίξεις και προοπτικές
Συγγραφέας: Ντάνος, Χρήστος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
43. Η επιχειρηματικότητα στο δημόσιο τομέα
Συγγραφέας: Μιχαλόπουλος, Χρήστος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
44. Αξία της επιχείρησης: συσχέτιση με τις ταμειακές ροές έναντι της λογιστικής πληροφόρησης
Συγγραφέας: Γκάγκας, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2006
45. Εμπειρικός προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τις τιμές των μετοχών στους κλάδους των τραπεζών και των εταιριών τροφίμων στο Χ.Α.Α.
Συγγραφέας: Καρακίτσου, Μαρία Ζωή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1997
46. Σύγκριση οικονομικών χαρακτηριστικών των εταιρειών που έχουν εισηχθή στην παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. πριν και μετά την εισαγωγή
Συγγραφέας: Παπαδήμα, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-1998
47. Ο συστηματικός κίνδυνος των μετοχών και ο προσδιορισμός του μέσω: 1.του υποδείγματος αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (CAMP) 2.του υποδείγματος της αγοράς
Συγγραφέας: Βοσινάκης, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-1999
48. Η οργάνωση του δικτύου πωλήσεων στο χονδρεμπόριο στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Ζάχος, Ευάγγελος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 12-2000
49. Εξαγορές και συγχωνεύσεις - περίπτωση ναυτιλίας: Case studies: 1) P&Q - NEDLLOYD, 2) Επιχειρήσεις Αττικής - Γραμμές Στρίντζη
Συγγραφέας: Φωτάκης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2001
50. Εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων σε μοντέλα διαπραγματεύσεων
Συγγραφέας: Αρβανίτης, Αλέξης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2003
51. Η ηθική στη διαφήμιση
Συγγραφέας: Παπαχαραλάμπους, Ναυσικά Ξ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005
52. Αποτίμηση εταιρείας ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε. έτος 2000
Συγγραφέας: Καραγιώργου, Αγγελική
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2001
53. E-procurement και ελληνική πραγματικότητα
Συγγραφέας: Αργυράκη, Παναγιώτα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 10-2002
54. Η συνέντευξη ως μέσο αποτελεσματικής πρόσληψης προσωπικού
Συγγραφέας: Βασιλείου, Θάνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2002
55. Οργάνωση και πολιτικές των διευθύνσεων προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Χωριανόπουλος, Χαράλαμπος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2002
56. Η συμπεριφορά των μάνατζερ από πλευράς διοικητικής συγκρούσεων
Συγγραφέας: Σπανός, Παντελεήμων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2004
57. Η διείσδυση του internet ως μέσο επικοινωνίας σε μικρές και μεσαίες ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μπόικου, Βασίλειος
Μορφή: pdf
58. Παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης διαφημιζόμενων προϊόντων από τα παιδιά και οι αντιδράσεις των μαμάδων
Συγγραφέας: Ασουρματζιάν, Ναταλία
Μορφή: pdf
59. Τα συστήματα κοστολόγησης στα ελληνικά δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα
Συγγραφέας: Βαρτελάτου, Χριστιάνα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 09-2005
60. Η διαδικασία εκπαίδευσης προσωπικού σε μεγάλες επιχειρήσεις: η περίπτωση του κλάδου τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα
Συγγραφέας: Μουστάκα, Ελένη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 2005

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »