161. Γενική οικονομική επιχειρήσεων: τόμος Β΄: Γενική θεωρία της οικονομίας των επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Lehmann, M.R.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1980
162. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 3: Θεωρία και πρακτική αριθμοδεικτών
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1989
163. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 1: Περιγραφικά στατιστικά μέτρα και στατιστική επαγωγή
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1993
164. Στατιστικές μέθοδοι: τόμος 2: Ανάλυση παλινδρομήσεως - συσχετίσεως διακυμάνσεως - συνδιακυμάνσεως
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1990
165. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1993
166. Στατιστική: πίνακες για στατιστικές έρευνες
Συγγραφέας: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1992
167. Στοιχεία εμπράγματου δικαίου και οικογενειακού δικαίου: (κατά τον κώδικα), συνοπτικαί περιλήψεις
Συγγραφέας: Μαντζούφας, Γεώργιος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
168. Δημόσια οικονομική: τόμος πρώτος: εισαγωγή
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1955
169. Φορολογικόν δίκαιον: Γενικαί αρχαί
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1958
170. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου
Συγγραφέας: Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
171. Στοιχεία διοικητικού δικαίου (εισαγωγή εις το διοικητικόν δίκαιον - δημοσιουπαλληλικόν δίκαιον)
Συγγραφέας: Πολυχρονιάδης, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1942
172. Δημόσια οικονομική: τόμος δεύτερος: ειδική θεωρία των φόρων. Φόροι: εισοδήματος, περιουσίας, κυκλοφορίας, καταναλώσεως. Δασμοί. Τελωνειακαί ενώσεις. Ευρωπαϊκή κοινή αγορά
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1961
173. Μεθοδολογική εισαγωγή: Γεωοικονομία και οικονομία
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 19--
174. Η φύσις και οι φυσικοί όροι εν τη Γεωοικονομία: κοσμικοί όροι - χάρται
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1936
175. Δημοσιονομική πολιτική: δυναμική δημόσια οικονομία
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ιω.
Μορφή: pdf
176. Επίτομος εμπορευματολογία
Συγγραφέας: Μηλιώτης, Ιωάννης Αθ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1962
177. Φορολογία καθαρών προσόδων
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
178. Μέθοδος προς εποπτικήν και πρακτικήν διδασκαλίαν της Γαλλικής γλώσσης μετά οκτώ εικόνων HOELZEL και άλλων
Συγγραφέας: Συρίγος, Αντώνιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
179. Ιστορία του οικονομικού βίου
Συγγραφέας: Σιδέρης, Α. Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1944
180. Στοιχεία αστικού δικαίου - Γενικαί αρχαί (κατά αστικό τον κώδικα)
Συγγραφέας: Φουρκιώτης, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1952

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »