1. Πρόλογος
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
2. Αξιολογικές και κριτικές θεωρήσεις
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
3. Ο πρώτος στόχος: άμεση προσαρμογή στο πλαίσιο του νόμου 1268/82
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
4. Το επιστημονικό δυναμικό της Σχολής: διάρθρωση, εξελίξεις, μέγεθος
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
5. Παρουσία επαφές και συνεργασίες της Σχολής
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
6. Ψηφίσματα
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
7. Αττικό Πανεπιστήμιο
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
8. Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
9. Τι πρέπει να γίνει
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
10. Άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
11. Όργανα Διοίκησης της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
12. Εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
13. Κτιριακά έργα, ενοικιάσεις, εξοπλισμός διακόσμηση
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
14. Μεταπτυχιακές σπουδές
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
15. Βιβλιοθήκη
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
16. Η Διοικητική λειτουργία της Σχολής
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
17. Διακεκριμένη δραστηριότητα μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας της ΑΣΟΕΕ
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
18. Φοιτητική ζωή
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
19. Αυτοί που έφυγαν
Συγγραφέας: Τζωρτζόπουλος, Παναγιώτης Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
20. Οι χώροι της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984

Σελίδες:  12