1. Πρόλογος
Format: pdf
Date: 1984
2. Εισαγωγή
Format: pdf
Date: 1984
3. The Laws of return and production and distribution in the short run
Author: Drandakis, Emmanuel
Format: pdf
Date: 1984
4. Public decision-making under uncertainty: quantities vs. prices
Author: Ioannides, Yannis M.
Format: pdf
Date: 1984
5. Ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα: προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξή τους
Author: Μπήτρος, Γεώργιος Κ.
Format: pdf
Date: 1984
6. On the effectiveness of fiscal policy
Author: Korliras, Panayotis G.
Format: pdf
Date: 1984
7. The welfare effects of the destination and the origin principles within a non-complete specialisation model with World prices variable
Author: Georgakopoulos, Theodore A.
Format: pdf
Date: 1984
8. On the determinants of floating exchange rates in the presence of nontraded goods
Author: Constantopoulos, Maria
Format: pdf
Date: 1984
9. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και οι Τράπεζες
Author: Θεοχάρης, Ρηγίνος Δ.
Format: pdf
Date: 1984
10. EOK και Ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού
Author: Κριμπάς, Δημοσθένης
Format: pdf
Date: 1984
11. Operational efficiency in the service sector: A framework for analysis and Measurement
Author: Prastacos, Gregory P.
Format: pdf
Date: 1984
12. The dynamics of project evaluation optimum timing of projects under certainty
Author: Κιντής, Ανδρέας
Format: pdf
Date: 1984
13. Profits variability of profits and firm size: The evidence from Greek industrial firms
Author: Tzoannos, J.
Format: pdf
Date: 1984
14. Agriculture and the State: The formulation of agricultural policy in capitalist societies
Author: Lianos, Theodore P.
Format: pdf
Date: 1984
15. Pricing policy towards electricity intensive industries in Greece
Author: Miliotis, Panayotis
Format: pdf
Date: 1984
16. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Author: Tzortzopoulos, P.
Format: pdf
Date: 1984
17. Determinants of money demand in Greece 1966 I - 1977 IV
Author: Prodromidis, Kyprianos P.
Format: pdf
Date: 1984
18. The EEC common agricultural policy and Greece:The experience of the first year
Author: Georgakopoulos, Theodore A., Paschos, Panagiotis G.
Format: pdf
Date: 1984
19. Ολοκληρωμένη αγροτική-αστική ανάπτυξη: Η εισαγωγή της χωροταξικής διαστάσεως στα προγράμματα αγροτικής αναπτύξεως
Author: Πετράκη-Κώττη, Αθηνά
Format: pdf
Date: 1984
20. The development of peripheral regions of Southern Europe: The case of Greece
Author: Chiotis, George P.
Format: pdf
Date: 1984

Pages:  1