1. Πρόλογος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
2. Εισαγωγή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
3. The Laws of return and production and distribution in the short run
Συγγραφέας: Drandakis, Emmanuel
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
4. Public decision-making under uncertainty: quantities vs. prices
Συγγραφέας: Ioannides, Yannis M.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
5. Ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί στην Ελλάδα: προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξή τους
Συγγραφέας: Μπήτρος, Γεώργιος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
6. On the effectiveness of fiscal policy
Συγγραφέας: Korliras, Panayotis G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
7. The welfare effects of the destination and the origin principles within a non-complete specialisation model with World prices variable
Συγγραφέας: Georgakopoulos, Theodore A.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
8. On the determinants of floating exchange rates in the presence of nontraded goods
Συγγραφέας: Constantopoulos, Maria
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
9. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και οι Τράπεζες
Συγγραφέας: Θεοχάρης, Ρηγίνος Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
10. EOK και Ελληνική νομοθεσία προστασίας του ανταγωνισμού
Συγγραφέας: Κριμπάς, Δημοσθένης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
11. Operational efficiency in the service sector: A framework for analysis and Measurement
Συγγραφέας: Prastacos, Gregory P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
12. The dynamics of project evaluation optimum timing of projects under certainty
Συγγραφέας: Κιντής, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
13. Profits variability of profits and firm size: The evidence from Greek industrial firms
Συγγραφέας: Tzoannos, J.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
14. Agriculture and the State: The formulation of agricultural policy in capitalist societies
Συγγραφέας: Lianos, Theodore P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
15. Pricing policy towards electricity intensive industries in Greece
Συγγραφέας: Miliotis, Panayotis
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
16. Binomial tests for sequences of points falling between symmetrical quality control limits
Συγγραφέας: Tzortzopoulos, P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
17. Determinants of money demand in Greece 1966 I - 1977 IV
Συγγραφέας: Prodromidis, Kyprianos P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
18. The EEC common agricultural policy and Greece:The experience of the first year
Συγγραφέας: Georgakopoulos, Theodore A., Paschos, Panagiotis G.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
19. Ολοκληρωμένη αγροτική-αστική ανάπτυξη: Η εισαγωγή της χωροταξικής διαστάσεως στα προγράμματα αγροτικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Πετράκη-Κώττη, Αθηνά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984
20. The development of peripheral regions of Southern Europe: The case of Greece
Συγγραφέας: Chiotis, George P.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1984

Σελίδες:  1