21. Από την μεγάλην εκδρομήν της Σχολής εις Βόρειον Ελλάδα. Από την δεξίωσιν προς τιμήν του Πρυτάνεως των καθηγητών και των σπουδαστών εις την Στρατιωτικήν Λέσχην Καβάλας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
22. Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριον
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
23. Σωματική αγωγή
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
24. Η Α.Β.Υ. η Διάδοχος Ειρήνη ο Πρύτανις της Σχολής Σ. Καλογερόπουλος-Στρατής και λοιποί επίσημοι κατά την απονομήν Επάθλων των Φοιτητικών Σκοπευτικών Αγώνων εις το Εθνικόν Σκοπευτήριον Υμηττού. Η Σχολή ανεκηρύχθη πρωταθλήτρια Ανωτάτων Σχολών.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
25. Υγειονομική υπηρεσία σπουδαστών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
26. Λέσχη σπουδαστών, εστιατόριον, λουτρά
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
27. Ινστιτούτον επιμορφώσεως εις την διοικητικήν των επιχειρήσεων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
28. Διατελέσαντες καθηγηταί της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
29. Διδάκτορες Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
30. Πτυχιούχοι Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 1963-1964
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
31. Διευθύνσεις
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
32. Στατιστικά στοιχεία -Εγγραφέντες εις την Σχολήν σπουδασταί
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
33. Εγγραφέντες εις την Σχολήν σπουδασταί
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
34. Αξιωθέντες του πτυχίου της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
35. Το εν Αθήναις επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (αριθ.76) Μέγαρον της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1964]
36. Πανηγυρικός επί τη επετείω της εκατονταετηρίδος της ενώσεως της επτανήσου μετά της μητρός Ελλάδος
Συγγραφέας: Καλογερόπουλος-Στρατής, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964

Σελίδες:  12