1. Το εν Αθήναις (οδός 28ης Οκτωβρίου αριθ. 76) Μέγαρον της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
2. Σημείωμα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
3. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
4. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
5. Διδακτικόν προσωπικόν
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
6. Συμβούλια - Εφορείαι - Επιτροπαί
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
7. Παραρτήματα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
8. Η διοικητική υπηρεσία της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
9. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 1956-1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
10. Το έργον της Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1956-1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
11. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
12. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά του Πρυτάνεως της Σχολής Στρατή Ανδρεάδη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
13. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά της Βασιλικής οικογενείας γίνονται δεκτοί υπό της Συγκλήτου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
14. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
15. Ο λόγος της Α.Μ. του Βασιλέως επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής
Συγγραφέας: Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
16. Ο πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης απευθύνων τον έπαινον εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
17. Η προς την Α.Μ. τον Βασιλέα προσφώνησις και ο έπαινος του πρυτάνεως Στρατή Ανδρεάδη
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
18. Ψήφισμα της Αθήνησιν Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
19. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
20. Ο Πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης επιδίδων το δίπλωμα του επίτιμου διδάκτορος εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]

Σελίδες:  12