101. Πολιτική
Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
102. Περί της οικονομικής επιστήμης της σήμερον και περί των εν Ελλάδι. Νύξεις τινές
Συγγραφέας: Κουτσογιάννης, Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
103. Ελευθερόπουλου: Ο ατομικός άνθρωπος και η κοινωνία. Αρχικαί διευκρινίσεις. Μια αντίκρουσις
Συγγραφέας: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
104. Η μεταπολεμική διεθνής φορολογική επιβάρυνσις: συγκριτική μελέτη
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
105. Η κοινωνία των εθνών και η διεθνής οικονομική συνδιάσκεψις της Γενεύης του Μαΐου 1927: η διεθνής κρίσις
Συγγραφέας: Σφυρής, Κ.Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
106. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος και αι διακυμάνσεις των τιμών
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
107. Τι είναι κοινωνικόν φαινόμενον;
Συγγραφέας: Durkheim, E.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
108. Πρακτικά εταιρίας των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
109. Η θεωρητική οικονομική επιστήμη κατά τον Franz Oppenheimer
Συγγραφέας: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
110. Οικονομική επιστήμη και ποσωτική καταμέτρησις
Συγγραφέας: Κουτσογιάννης, Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
111. Η δασμολογική προστασία και η άμεσος φορολογία των σιτηρών
Συγγραφέας: Σάντης, Δημήτριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
112. Αι συναλλαγματικαί θεωρίαι
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
113. Η στρατολογία των υπαλλήλων και τα πανεπιστήμια εις την Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1927
114. Αι ανώνυμαι εταιρείαι εν Ελλάδι από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως
Συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
115. Η ποσωτική θεωρία του χρήματος και αι διακυμάνσεις των τιμών
Συγγραφέας: Βεζανής, Δημήτριος Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
116. Ιωάννης Σ. Ζωγράφος (1844-1927)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
117. Τα Διασυμμαχικά Χρέη
Συγγραφέας: Κωστόπουλος, Στ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
118. Η σταθεροποίησις της δραχμής
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
119. Πολιτισμός και ποσοτική συμπτωματολογία των φαινομένων αυτού
Συγγραφέας: Χατζηβασιλείου, Γρηγόριος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928
120. Η συμβολή του Ferdinand Tonnies εις την Κοινωνιολογίαν
Συγγραφέας: Ζήσης, Πέτρος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1928

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »