61. Διδάγματα εκ του Θουκυδίδου περί ειρήνης, πολέμου και συμμαχιών
Συγγραφέας: Μποσδάρης, Αλέξανδρος De
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
62. Η πολεμική και μεταπολεμική άμεσος φορολογία μας
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
63. Ο ελληνισμός και η Μακεδονία
Συγγραφέας: Βιζουκίδης, Περικλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
64. Αι νέαι θετικαί πεποιθήσεις της ζωής
Συγγραφέας: Αγγέλου, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
65. Κεφαλαιώδη τινά σημεία του προσφυγικού ζητήματος
Συγγραφέας: Μυλωνάς, Αλέξανδρος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
66. Το ζήτημα των επανορθώσεων: η κατοχή της κοιλάδος του Ρουρ και το σχέδιον των εμπειρογνωμόνων
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
67. Απολογισμός του ορκωτικού συστήματος παρ υμίν
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
68. Η έκτη διεθνής συνδιάσκεψις εργασίας: Γενεύη 16 Ιουνίου-5 Ιουλίου 1924
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
69. Hugo Stinnes
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
70. Ιδιωτικά ταμεία συντάξεων
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
71. Μεθοδολογικά προβλήματα της πολιτικής επιστήμης
Συγγραφέας: Καψαλόπουλος, Απόστολος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
72. Θεωρία της δημοσίου οικονομίας: νέαι οδοί εν τη δημόσια οικονομία
Συγγραφέας: Ρεδιάδης, Περικλής Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
73. Η φορολογία των ανωνύμων εταιρειών: παρατηρήσεις εις την εισήγησιν περί επενεκτέων μεταρρυθμίσεων εις την φορολογίαν των καθαρών προσόδων και εις άλλους τινάς αμέσους φόρους του Υπουργείου των Οικονομικών
Συγγραφέας: Λοβέρδος, Διονύσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
74. Τρόπος και νόμος της εξελίξεως των εθνών
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
75. Συμβολή εις την κοινωνιολογικήν θεωρίαν περί της καταγωγής του σχηματισμού και της εξελίξεως της οικογενείας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
76. Ο νόμος ΓΧΜΒ΄εν σχέσει προς την νυν συναλλαγματικήν αρρυθμίαν
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Αναστάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
77. Branting, Brentano, Bernstein
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
78. Φορδισμός: αι ιδέαι του Henry Ford περί διοργανώσεως της βιομηχανίας
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
79. Το πλάτος της ιστορίας
Συγγραφέας: Βλάχος, Νικόλαος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925
80. Αι θεωρίαι του L. Duguit
Συγγραφέας: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1925

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »