41. Αι τραπεζητικαί καταθέσεις
Συγγραφέας: Σπουργίτης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
42. Φυσικοί νόμοι διέποντες τους πολέμους
Συγγραφέας: Αγαπητός, Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
43. Δημοκρατία και εκλογικόν σύστημα
Συγγραφέας: Παπαναστασίου, Αλέξανδρος Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
44. Η παραγωγική χρησιμοποίησις των προσφύγων
Συγγραφέας: Φιλάρετος, Κλεισθένης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
45. Η κοινωνιστική αντίληψις της ιστορίας
Συγγραφέας: Καζάζης, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
46. Περί παραγωγής και συνδικάτου καταναλώσεως λιγνιτών
Συγγραφέας: Σαπνάς, Μιλτιάδης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
47. Ο πόλεμος και αι κοινωνικαί αξίαι
Συγγραφέας: Τσουρής, Άγγελος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
48. Η Γαλλική Επανάστασις: η επαναστατική ιδέα εν τη Γαλλία προ της επαναστάσεως
Συγγραφέας: [χωρίς, συγγραφέα]
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
49. Η Ναξία σμύρις: Τα αφορώντα αυτήν προβλήματα. Η νέα οργάνωσις
Συγγραφέας: Παπαδημητρίου, Σ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
50. Η εκδοτική πολιτική της Γερμανικής Τραπέζης της Επικρατείας (Reichsbank): κατά τον πόλεμον και μετ αυτόν
Συγγραφέας: Στεφανίδου, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
51. Κοινωνιολογική θεωρία της κοινωνικής οικονομίας
Συγγραφέας: Σαουνάτσος, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
52. Ο καπνός και η βιομηχανία αυτού εν ελλάδι
Συγγραφέας: Μικέλης, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
53. Αποτελέσματατης παρ' ημιν εισαγωγής του θεσμού της αναστολής εκτελέσεως της ποινής: εγκληματολογικαί μελέται
Συγγραφέας: Ρηγόπουλος, Θ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1923
54. Η Πέμπτη διεθνής συνδιάσκεψις της εργασίας
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Ανδρέας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
55. Η εν τη βιομηχανία διοίκησις και γενικώτεραι αυτής εφαρμογαί κατά τον H.Fayol
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Θεμιστοκλής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
56. Κοινωνικαί διατάξεις των μεταπολεμικών πολιτευμάτων
Συγγραφέας: Τσιτσεκλής, Αγγ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
57. Το αγροτικόν πρόβλημα
Συγγραφέας: Σιμωνίδης, Βασιλ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
58. Εισηγητήριος έκθεσις επί του απολογισμού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος του έτους 1923
Συγγραφέας: Διομήδης, Αλ. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
59. Ο θετικισμός εν τη φιλοσοφία: η κοινωνιολογία και η κοινωνία
Συγγραφέας: Ελευθερόπουλος, Αβροτέλης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924
60. Πρακτικά επιτροπής 1923 προς υποστήριξιν και παραγωγήν των ελληνικών λιγνιτών
Συγγραφέας: Επιτροπή, 1923 προς την υποστήριξη και παραγωγή των ελληνικών λιγνιτών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1924

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »