1. Αι κινήσεις κεφαλαίων και το διεθνές νομισματικόν σύστημα
Συγγραφέας: Ζολώτας, Ξενοφώντας Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
2. Διοικητική προπαρασκευή επιχειρηματικής δράσεως
Συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
3. Η θεωρητική και η πρακτική σπουδαιότης της επιστήμης της εργασίας της ανθρώπινης δραστηριότητας δια την Ελλάδα και δι'ολόκληρον την ανθρωπότητα καθιστά αναγκαία την ίδρυσιν ειδικής έδρας εις τα πανεπιστήμια και τας ανωτάτας σχολάς
Συγγραφέας: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
4. Οι φυσιοκράται και η οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
5. Το κράτος και η οικονομική επιχείρησις
Συγγραφέας: Τσούγκος, Δημήτριος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
6. Η επίδρασις της οικονομικής επιστήμης επί της εξελίξεως του δικαίου και της κοινωνικής οργανώσεως
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
7. Μερικές σκέψεις για την συγγραφή της Ιστορίας της Επτανήσου στην περίοδο 1815-1864
Συγγραφέας: Μεταξάς, Β.Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
8. Κοινωνία και οικονομία στην Ελληνική Λιθική Εποχή
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
9. Μαθηματικός προγραμματισμός και οικονομική ανάλυσις
Συγγραφέας: Λεβεντάκης, Ιωάννης Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
10. Σύγχρονα προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Λογοθέτης, Μιλτιάδης Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
11. Κοινωνική ανισότης εν τη ανωτάτη εκπαίδευσει: τα πορίσματα μιας κοινωνιολογικής ερεύνης επί ελληνικών δεδομένων
Συγγραφέας: Λαμπίρη-Δημάκη, Ιωάννα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
12. Επίδρασις της εκβιομηχανίσεως επί του περιβάλλοντος
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αλέξανδρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
13. O Wicksell και το επίπεδον τιμών
Συγγραφέας: Κώνστας, Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
14. Κέντρα επιστημονικών και τεχνικών πληροφοριών: σπουδαιότης και αποστολή σκοπιμότης ιδρύσεως εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Σπανογιαννάκης, Ραδάμανθυς
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
15. Η προβληματική της διαμορφούμενης θεωρίας της οικονομικής υπαναπτύξεως
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
16. Η ιστορική εξέλιξις του οικονομικού βίου της Ελλάδος
Συγγραφέας: Ντόμαλης, Ι.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
17. Ο A. Smith και D.Ricardo επί του προβλήματος της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Ελευθεριάδης, Ρένος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
18. Η προβληματική των συναλλαγματικών αποθεμάτων εξ απόψεως επιδράσεων
Συγγραφέας: Στυλιδιώτης, Κώστας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
19. Η κοινωνιολογική σκοπιά στη θεώρηση των τομέων του πολιτισμού
Συγγραφέας: Παπαχατζής, Γεώργιος.Μ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971
20. Η οικονομική επιστήμη εις την Ελλάδα κατά την πεντηκονταετίαν 1921-1970
Συγγραφέας: Αγαπητίδης, Σωτ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1971

Σελίδες:  12