1. Τα "Παλιά Χανιά" ως παράγων αναπτύξεως του νομού Χανίων
Author: Μαναράκης, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 1970
2. Η αποστολή του κρατικού προϋπολογισμού εις την σύγχρονον κοινωνίαν
Author: Σπέντζας, Σάββας Π.
Format: pdf
Date: 1970
3. Έκθεσις του Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος κου. Δημ. Ν. Γαλάνη εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου της τραπέζης επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Γαλάνης, Δημήτριος
Format: pdf
Date: 1970
4. Έκθεσις του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κου Αχιλλέως Κομινού προς την ετήσιαν γενικήν συνέλευσιν των μετόχων επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Κομινός, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 1970
5. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1969
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: 1970
6. Pareto and his circulation of elites
Author: Marcoglou, Emmanuel E.
Format: pdf
Date: 1970

Pages:  1