1. Θεωρία της οικονομικής αναπτύξεως
Author: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Format: pdf
Date: 1969
2. Η συνάρτησις των επενδύσεων
Author: Παπαδόπουλος, Σπυρίδων
Format: pdf
Date: 1969
3. Η θεωρία δημιουργίας ευρύτερων οικονομικών χώρων και η Ελλάς
Author: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Format: pdf
Date: 1969
4. Στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα εις την οικονομίαν της επιχειρήσεως
Author: Castellano, Vittorio
Format: pdf
Date: 1969
5. Ο κεντρικός προγραμματισμός έναντι της υπό της αγοράς καθοδηγήσεως της οικονομίας
Author: Τζακόμπυ, Νηλ
Format: pdf
Date: 1969
6. Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την χωροταξικήν μελέτην
Author: Αδαμόπουλος, Δ.
Format: pdf
Date: 1969
7. The influence of economic development on the use of cheques: a statistical study for Greece
Author: Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Format: pdf
Date: 1969
8. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1968
Author: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Format: pdf
Date: 1969

Pages:  1