1. Θεωρία της οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
2. Η συνάρτησις των επενδύσεων
Συγγραφέας: Παπαδόπουλος, Σπυρίδων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
3. Η θεωρία δημιουργίας ευρύτερων οικονομικών χώρων και η Ελλάς
Συγγραφέας: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
4. Στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα εις την οικονομίαν της επιχειρήσεως
Συγγραφέας: Castellano, Vittorio
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
5. Ο κεντρικός προγραμματισμός έναντι της υπό της αγοράς καθοδηγήσεως της οικονομίας
Συγγραφέας: Τζακόμπυ, Νηλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
6. Ο οικονομικός προγραμματισμός εις την χωροταξικήν μελέτην
Συγγραφέας: Αδαμόπουλος, Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
7. The influence of economic development on the use of cheques: a statistical study for Greece
Συγγραφέας: Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
8. Έκθεσις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος καθηγητού κ. Στρατή Ανδρεάδη επί του Ισολογισμού του έτους 1968
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969

Σελίδες:  1