1. Αι περί κοινωνικής στρωματώσεως και κοινωνικής κινητικότητος θεωρίαι της συγχρόνου κοινωνιολογικής επιστήμης
Συγγραφέας: Κουρβετάρης, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
2. Αι ιεραί παρακαταθήκαι ως κοινωνικός θεσμός εν τη εξελίξει κατά τους κλασσικούς χρόνους εν Ελλάδι και οι θεματοφύλακες αυτών
Συγγραφέας: Γεωργίου, Παναγιώτης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
3. Η συμβολή των κοινωνικών επιστημών εις τον τομέα της παραγωγικότητος
Συγγραφέας: Σταματιάδης, Πλάτωνας
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
4. Οι εκ των εισαγωγών περιορισμοί της οικονομικής αναπτύξεως κατά την περίοδον 1953-1964
Συγγραφέας: Σαραντίδης, Στυλιανός Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969
5. Ethics in ancient Egypt: a rejoinder
Συγγραφέας: Bardis, Panos D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1969

Σελίδες:  1