1. Η εκπαίδευσις του προσωπικού της δημοσίας διοικήσεως
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δημ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
2. Μερικαί απόψεις επί της οικονομικής αναπτύξεως των υπό ανάπτυξιν χωρών
Συγγραφέας: Καρέλλος, Νικόλαος Ανδρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
3. Η επίδρασις "γενικού" τινος φόρου καταναλώσεως επί της εργατικής βουλήσεως
Συγγραφέας: Πολίτης, Ιωάννης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
4. Νέος προσανατολισμός εις την πολιτικήν επηρεασμού των παραγωγικών επενδύσεων παρ'ημίν μετά την σύνδεσιν της χώρας μετά της Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
5. Αγρότες και αστοί
Συγγραφέας: Σκληρός, Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968
6. Le probleme democraphique mondial
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1968

Σελίδες:  1