1. Η ποσοτική και η ποιοτική ανάλυσις εις την σύγχρονον οικονομική επιστήμην
Συγγραφέας: Καλόγρης, Κωνσταντίνος Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
2. Θεωρία και τεχνική του κρατικού προϋπολογισμού
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
3. Η λειτουργία του ελέγχου εις τας επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967
4. Το οροπέδιον Λασιθίου και αι προϋποθέσεις επιβιώσεως της οικονομίας αυτού
Συγγραφέας: Καρύδης, Χρύσανθος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1967

Σελίδες:  1