1. Σύγκρισις απόψεων παλαιοτέρων και σύγχρονων συγγραφέων περί σταδίου οικονομικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
2. Εράνιον προς Γεώργιον Μαριδάκην
Συγγραφέας: Παπανικολάου, Ηλίας Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
3. Εις την διαδοχήν των πολιτισμών
Συγγραφέας: Τσιριντάνης, Α. Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
4. Ηλία Βενέζη : Εμμανουήλ Τσουδερός: ο πρωθυπουργός της μάχης της Κρήτης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966
5. Corrado Gini (1884-1965)
Συγγραφέας: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1966

Σελίδες:  1