1. Οι λογιστικοί κανονισμοί εις την αρχαίαν Ελλάδα
Συγγραφέας: Ανδριόλας, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
2. Ενδεικνυόμεναι κατευθύνσεις της πολιτικής της βιομηχανικής αναπτύξεως
Συγγραφέας: Χαλικιάς, Δημ. Ι., Αγαπητίδης, Σωτ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
3. Η οικονομική γεωγραφία ως επιστήμη: η σπουδαιότης αυτής δια την οικονομικήν ανάπτυξιν της Ελλάδος
Συγγραφέας: Πουλόπουλος, Στυλ.Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
4. Η αναδιάρθρωσις των καλλιεργειών
Συγγραφέας: Αθανασάτος, Δημ. Γ., Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
5. Χρησιμότης και αδυναμίαι της οικονομετρικής αναλύσεως
Συγγραφέας: Δρακάτος, Κωνσταντίνος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
6. Βιομηχανικαί εξελίξεις βιομηχανική συγκέντρωσις και αστυφιλία εν Ελλάδι
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
7. Αμυντικαί δαπάναι και οικονομική ανάπτυξις
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964

Σελίδες:  1