1. Αριθμοί και κείμενα των εξόδων κατοχής και η αξίωσις της Ελλάδος
Συγγραφέας: Δερτιλής, Π.Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
2. Η συμβολή του Hermann Gross εις την Οικονομικήν έρευναν της Ν.Α. Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
3. Έλληνες μετανάσται εις την νότιον Αμερικήν
Συγγραφέας: Αγαπητίδης, Σωτ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
4. Οι δημόσιες σχέσεις στην πόλη-πολιτεία των Αθηνών: η δημοκρατία σε κρίση ακμή και παρακμή
Συγγραφέας: Οικονόμου, Δημ. Π.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
5. Repercussions de l'association de la Grece avec le marche commun sur la repartition de son revenu national
Συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
6. La mecanisation de l'agriculture grecque en fonction de l'evolution des structures agraires
Συγγραφέας: Kitsikis, Dimitris N.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
7. Μια συνάρτησις της τιμής πωλήσεως προϊόντος και η μαθηματική ανάλυσις ταύτης και τα μαθηματικά δια τας οικονομικάς επιστήμας
Συγγραφέας: Τράμπος, Γεώργ. Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964

Σελίδες:  1