1. Ζητήματα τινά του Ελληνικού χώρου (υπεδαφικού πλούτου-υδάτων-εδαφών) αναφορικώς ιδία προς προγραμματισμούς
Συγγραφέας: Μηστάρδης, Γάσπ. Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
2. Liquidity: international and domestic
Συγγραφέας: Machlup, Fritz
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
3. Μέθοδοι και προβλήματα της τιμολογήσεως των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Συγγραφέας: Βουγάς, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
4. Ο σύνθετος πολλαπλασιαστής εις την οικονομικήν πολιτικήν
Συγγραφέας: Δημητρακόπουλος, Πέτρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
5. Κοινωνικά θέματα εκ της εισόδου της Ελλάδος εντός της Ε.Ο.Κ.
Συγγραφέας: Κατζουράκης, Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
6. Η οικιστική διάρθρωσις του πληθυσμού και δυναμικότης της εσωτερικής αγοράς
Συγγραφέας: Σαρσέντης, Βασίλειος Ν.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
7. Observations sur leconomie Hellenique
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964
8. Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος (1894-1964)
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1964

Σελίδες:  1