101. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς εκφωνών τον επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής λόγον του
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
102. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
103. Διδακτικόν προσωπικόν
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
104. Συμβούλια - Εφορείαι - Επιτροπαί
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
105. Παραρτήματα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
106. Η διοικητική υπηρεσία της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
107. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 1956-1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
108. Το έργον της Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1956-1957
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
109. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ των οικονομικών και εμπορικών επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
110. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά του Πρυτάνεως της Σχολής Στρατή Ανδρεάδη
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
111. Αι Α.Α. Μ.Μ. οι Βασιλεις μετά της Βασιλικής οικογενείας γίνονται δεκτοί υπό της Συγκλήτου
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
112. Η Α.Μ. ο Βασιλεύς ομιλών εις την αίθουσαν των τελετών της Σχολής επί τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
113. Ο λόγος της Α.Μ. του Βασιλέως επι τη αναγορεύσει του εις επίτιμον διδάκτορα της Σχολής
Συγγραφέας: Παύλος, Βασιλεύς των Ελλήνων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
114. Ο πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης απευθύνων τον έπαινον εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
115. Η προς την Α.Μ. τον Βασιλέα προσφώνησις και ο έπαινος του πρυτάνεως Στρατή Ανδρεάδη
Συγγραφέας: Ανδρεάδης, Στρατής Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
116. Ψήφισμα της Αθήνησιν Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
117. Η Αθήνησιν Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
118. Ο Πρύτανις της Σχολής Στρατής Ανδρεάδης επιδίδων το δίπλωμα του επίτιμου διδάκτορος εις την Α.Μ. τον Βασιλέα
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
119. Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]
120. Η Βασιλική οικογένεια μετά του πρυτάνεως της Σχολής Στρατή Ανδρεάδη κατά την επίσκεψιν των νέων τμημάτων της Σχολής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: [1957]

Σελίδες:  « Previous 1012345678910 Next 10 »