281. Αι ακαδημαϊκαί αρχαί της Σχολής
Format: pdf
Date: [1967]
282. Διδασκόμενα μαθήματα
Format: pdf
Date: [1967]
283. Διδακτικόν προσωπικόν
Format: pdf
Date: [1967]
284. Συμβούλια - Εφορείαι - Επιτροπαί
Format: pdf
Date: [1967]
285. Παραρτήματα της Σχολής
Format: pdf
Date: [1967]
286. Δοικητική υπηρεσία της Σχολής
Format: pdf
Date: [1967]
287. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 1966-1967
Format: pdf
Date: [1967]
288. Σύνταγμα της Ελλάδος της 1ης Ιανουαρίου 1952
Format: pdf
Date: [1967]
289. Η Σχολή και το έργον της
Format: pdf
Date: [1967]
290. Κτιριακαί εγκαταστάσεις της Σχολής
Format: pdf
Date: [1967]
291. Από την εορτήν της ορκωμοσίας των νέων Σπουδαστών
Format: pdf
Date: [1967]
292. Η ορκωμοσία των νέων σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών επιστημών
Format: pdf
Date: [1967]
293. Χαιρετισμός του Πρυτάνεως προς τους νέους Σπουδαστάς
Format: pdf
Date: [1967]
294. Ο λόγος του Πρυτάνεως κ. Πέτρου Στεριώτη προς τους νέους σπουδαστάς της Σχολής
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: [1967]
295. Ο λόγος του Πρυτάνεως Πέτρου Στεριώτη επί τη επέτειω της 28ης Οκτωβρίου
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: [1967]
296. Εορτασμός Ε φοιτητικής εβδομάδος
Format: pdf
Date: [1967]
297. Δοξολογία εις τον Μητροπολιτικόν ναόν κατά την εβδομάδα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Format: pdf
Date: [1967]
298. Ο λόγος του Πρυτάνεως κ. Πέτρου Στεριώτη κατά την τελετήν της 25ης Μαρτίου
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: [1967]
299. Ο Πρύτανις και η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών τη διοικούση επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών χαίρειν
Author: Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Format: pdf
Date: [1967]
300. Η διάλεξις του PROF. DR. DR. H.C. DR. H.C. ERICH KOSIOL
Author: Kosiol, Erich
Format: pdf
Date: [1967]

Pages:  « Previous 1011121314151617181920 Next 10 »