1. Η Κύπρος από γεωργοοικονομικήν άποψιν
Συγγραφέας: Ευελπίδης, Χρύσος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
2. Η εν Γαλλία Οργάνωσις του Οικονομικού Προγραμματισμού
Συγγραφέας: Κατωπόδης, Πελοπίδας Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
3. Ανάλυσις των πολλαπλασιαστών εισοδήματος
Συγγραφέας: Θάνος, Κώστας Ανδρ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
4. Le caractere inadequat du marche
Συγγραφέας: Papaioannou, Th. Ep.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
5. Παρατηρήσεις επί της ομιλίας Α. Γ. Παπανδρέου: Μακροοικονομικά υποδείγματα και Οικονομική Πολιτική
Συγγραφέας: Σμπαρούνης, Αθανάσιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
6. Η έμμεσος προσφορά χρήματος
Συγγραφέας: Ρουσσέας, Σταύρος Β.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960

Σελίδες:  1