1. Η πορεία και αι προοπτικαί αναπτύξεως της ελληνικής οικονομίας: το οριστικόν πενταετές πρόγραμμα
Συγγραφέας: Ζίγδης, Ιωάννης
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
2. Η οικονομική ζωή της Αρχαίας Ελλάδος κατά την Ιλιάδα
Συγγραφέας: Fanfani, Amintore, Χουμανίδης, Λ.Θ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
3. Management philosophy in underdeveloped countries
Συγγραφέας: Gavrielides, Harry D.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
4. Η επικαιρότητα του Ζώρες
Συγγραφέας: Σωμερίτης, Στρατής
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
5. Συμβολή εις την κριτικήν των οικονομικών αντιλήψεων της φεουδαρχικής Ευρώπης
Συγγραφέας: Καλφιώτης, Σταύρος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
6. Κριτική επί του έργου του Αλέξανδρου Κόκκαλη
Συγγραφέας: Νικολαϊδης, Εμμανουήλ
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960
7. Ο γραμμικός προγραμματισμός της παραγωγικής λειτουργίας των βιομηχανικών επιχειρήσεων
Συγγραφέας: Κονδύλης, Νικόλαος Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1960

Σελίδες:  1