1. Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως δια την σπουδήν του γραμματικού προγραμματισμού
Author: Λάζαρης, Α.
Format: pdf
Date: 1957
2. Η διαμόρφωσιςτου κόστους συναρτήσει του βαθμού δραστηριότητος εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις
Author: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Format: pdf
Date: 1957
3. Διεθνής Οικονομία και Εθνική Άμυνα
Author: Δαμαλάς, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 1957
4. Economic, theory, policy and values
Author: Rousseas, Stephen W.
Format: pdf
Date: 1957
5. Max Webers Regionssoziololgie
Author: Tsakonas, Dem.
Format: pdf
Date: 1957

Pages:  1