1. Στοιχεία μαθηματικής αναλύσεως δια την σπουδήν του γραμματικού προγραμματισμού
Συγγραφέας: Λάζαρης, Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
2. Η διαμόρφωσιςτου κόστους συναρτήσει του βαθμού δραστηριότητος εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις
Συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
3. Διεθνής Οικονομία και Εθνική Άμυνα
Συγγραφέας: Δαμαλάς, Βασίλειος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
4. Economic, theory, policy and values
Συγγραφέας: Rousseas, Stephen W.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957
5. Max Webers Regionssoziololgie
Συγγραφέας: Tsakonas, Dem.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1957

Σελίδες:  1