1. Πόλεμος και Οικονομία
Συγγραφέας: Ζίγδης-Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
2. Συμβάσεις εργασίας εν τη γεωργία
Συγγραφέας: Σιδέρης, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
3. Η κοινωνική αποστολή των συνεταιρισμών καταναλώσεως
Συγγραφέας: Παπαευγενίου, Γεώργιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
4. Η τωρινή εκτίμησις της περί πληθυσμού θεωρίας του Μάλθου
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940
5. Ο πόλεμος και αι σχέσεις Αστικού Δικαίου
Συγγραφέας: Λαμπαδαρίου, Βασίλειος Ε.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1940

Σελίδες:  1