1. Το δικαίωμα εις σύνταξιν ανικανότητος εκ του δημοσίου ταμείου
Συγγραφέας: Δομαζάκις, Μ.Γ.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
2. Παράφρασις εκ του Δ΄ Βιβλίου των Principles του John Stuart Mill
Συγγραφέας: Χαριτάκης, Μιχαήλ Ι.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
3. Περί των μέσων εν τη στατιστική
Συγγραφέας: Αθανασιάδης, Κ.Α.
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938
4. Περί τιμαρίθμου ακριβείας ζωής
Συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Ευθύμιος
Μορφή: pdf
Ημερομηνία: 1938

Σελίδες:  1