18 Τεκμήρια βρέθηκαν με: W

1. Walther Rathenau
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1922
2. Wandlungen im Baugesetz der industriellen Gesellschaft
Συγγραφέας: Παπαλέκας, Ιωάννης Χ.
Ημερομηνία: 1959
3. We are in this together- or aren’t we? The interplay of intra-organizational coalitions and their impact on organizational responses to performance discrepancies
Συγγραφέας: Papadakis, Vassilis, Vourloumis, Stavros
Ημερομηνία: 2020
4. Web application development for emulating critical infrastructure dependencies
Συγγραφέας: Τσιγκουράκος, Γεώργιος, Tsigkourakos, Georgios
Ημερομηνία: 2020
5. Web applications vulnerabilities analysis
Συγγραφέας: Iakovakis, George
Ημερομηνία: 2020
6. Web services : rest vs soap - υλοποίηση rest web services για τις ανάγκες διεπιχειρησιακών διαδικασιών
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 02-2007
7. Welcome to the Athens University of Economics and Business Socrares/Erasmus guide for incoming students
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός
Ημερομηνία: 1999
8. Werner Sombart
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1941
9. Wetland management in Poland : a choice experiment
Συγγραφέας: Συρίγος, Νικόλαος
Ημερομηνία: 2007
10. What are the key determinants of non performing loans?
Συγγραφέας: Σωτηρίου, Δήμητρα
Ημερομηνία: 2007
11. When books went to wars
Συγγραφέας: Newman Fred, Smith, Antony
Ημερομηνία: 02/07/2017
12. Who is who '80 - '98: διπλωματούχοι προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
Συγγραφέας: Newman Fred, Smith, Antony
Ημερομηνία: 1998
13. Who wants to be an expat?: παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις στελεχών επιχειρήσεων για συμμετοχή σε διεθνείς αποστολές
Συγγραφέας: Σπηλιωτοπούλου, Μαριάννα
Ημερομηνία: 2005
14. Why civil resistance works
Συγγραφέας: Σιαμπλή, Αγγελική, Siampli, Aggeliki
Ημερομηνία: 17-07-2019
15. Why is fiscal policy often procyclical?
Συγγραφέας: Παριάρου, Ζαχαρούλα, Pariarou, Zacharoula
Ημερομηνία: 03-2020
16. Word embeddings for the software engineering domain
Συγγραφέας: Chatzilenas, Christos, Spinellis, Diomidis
Ημερομηνία: 2018
17. Word sense disambiguation and text relatedness based on word thesauri
Συγγραφέας: Tsatsaronis, Georgios
Ημερομηνία: 2018
18. Working time reduction and employment
Συγγραφέας: Galinou, Argyro
Ημερομηνία: 12-2008

Σελίδες:  1