7 Τεκμήρια βρέθηκαν με: Q

1. QoE assesment on video streaming on encrypted network traffic and machine learning approach to detect buffering events
Συγγραφέας: Αγγελούδης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 31-05-2019
2. Quality control charts for the analysis and monitoring of linear profiles
Συγγραφέας: Koulouriotis, Ioannis C.
Ημερομηνία: 31-05-2019
3. Quality of institutions and macroeconomic performance
Συγγραφέας: Χρίστου, Τρύφωνας, Christou, Tryfonas
Ημερομηνία: 12/04/2019
4. Quality-of-Service assessment on YouTube video streaming on encrypted network traffic and machine learning approach to classify key quality indicators
Συγγραφέας: Αγγελούδης, Γεώργιος
Ημερομηνία: 12/04/2019
5. Queueingand diffusion models of production systems under constant wip policies
Συγγραφέας: Magoulas, Antonios M.
Ημερομηνία: 04-2002
6. Queues, quality control and success runs: methodology and applications in production
Συγγραφέας: Μύταλας, Γεώργιος, Mytalas, George
Ημερομηνία: 04-2002
7. QuLMO : μια γλώσσα ερωτήσεων για κινούμενα αντικείμενα
Συγγραφέας: Μπρακατσούλας, Σωτήρης
Ημερομηνία: 02-2002

Σελίδες:  1