65 Items found containing: Ν

1. Ναυτική ασφάλιση
Author: Κωτσόπουλος, Ιωάννης Σπυρίδωνος
Date: 08-2014
2. Ναυτικόν δίκαιον
Author: Ροκάς, Κωνσταντίνος Ν.
Date: 1968
3. Ναυτικόν δίκαιον και εμπορική ναυτιλία
Author: Μακρυγιάννης, Εμμανουήλ Σ.
Date: 1909
4. Ναυτιλιακή χρηματοδότηση
Author: Ρενιέρη, Δέσποινα
Date: 02-2000
5. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 1ον
Author: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Date: 1964
6. Νέα ανάλυσις και εξήγησις των βασικών οικονομικών προβλημάτων: τόμος Α΄, τεύχος 2ον
Author: Κόκκαλης, Αλέξανδρος Β.
Date: 1965
7. Νέα πλήρης λογιστική απλογραφική και διπλογραφική, θεωρητική και πρακτική, εφηρμοσμένη εφ΄ όλων των κλάδων του κυρίως εμπορίου, βιομηχανίας, τραπέζης κλπ.
Author: Φασίτσας, Δημήτριος Ι.
Date: 1909
8. Νέες υπηρεσίες στον καταναλωτή με χρήση barcode-scanning και RFID μέσω κινητού τηλεφώνου
Author: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Date: 1909
9. Νεκρολογία
Author: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Date: 1928
10. Νεκρολογία
Author: Στεφάνου, Κωνσταντίνος
Date: 1928
11. Νέο εποπτικό πλαίσιο φερεγγυότητας: Solvensy II
Author: Πετρόπουλος, Παναγιώτης
Date: 1928
12. Νέο σύστημα εποπτείας & φερεγγυότητας Solvency II. Εφαρμογή και επιπτώσεις στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
Author: Χαρμπάτσης, Ιωάννης Ελ.
Date: 06-2007
13. Νεοελληνική μούσα: συλλογή εκλεκτών έργων όλων των Ελλήνων λογοτεχνών από την εποχή του Ρήγα ως σήμερα
Author: Αργυρόπουλος, Αλκ.
Date: 1928
14. Νέοι ασφαλισμένοι και ιδιωτική ασφάλιση
Author: Φωτόπουλος, Νικόλας Π.
Date: 07-2014
15. Νέοι δάσκαλοι - διαγωνισμοί Α.Σ.Ε.Π. εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - ΠΕ 70 (Δασκάλων): στατιστική επεξεργασία
Author: Πάστρας, Αθανάσιος Χρ.
Date: 07-2006
16. Νέοι εκτιμητές σε υποδείγματα με κατάλοιπα Pearson και κατασκευασμένες μεταβλητές
Author: Μητσόπουλος, Γεώργιος Π.
Date: 07-2006
17. Νέον σύστημα λογιστικής: Resultaten system - Σύστημα αποτελεσμάτων
Author: Δανάλης, Δημ.
Date: 07-2006
18. Νέος προσανατολισμός εις την πολιτικήν επηρεασμού των παραγωγικών επενδύσεων παρ'ημίν μετά την σύνδεσιν της χώρας μετά της Ε.Ο.Κ.
Author: Ευδωρίδης, Γεώργιος Ι.
Date: 1968
19. Νεότερη θεωρία αποφάσεων (ανάλυση κατά Bayes): με παραδείγματα και εφαρμογές
Author: Κεβόρκ, Κωνσταντίνος Ηλία
Date: 1993
20. Νευρομάρκετινγκ: επισκόπηση της ερευνητικής γραμματείας και των επιχειρηματικών εφαρμογών
Author: Μπιτσάκου, Σταματίνα
Date: 01/14/2020
21. Νευρωνικά δίκτυα και εφαρμογή ιστού ηλεκτρονικής υγείας
Author: Τσίμη, - Γιαννίκου Ελένη
Date: 02-2011
22. Νεώτατα φάρμακα: θειούχα βενζολιοπαράγωγα εν τη αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία
Author: Αναλογίδης, Χρ. Σ.
Date: 1940
23. Νεώτεροι αστικοί νόμοι 1835-1928 μετά των σχετικών διαταγμάτων: περιέχοντες τα άρθρα μόνον των αστικών νόμων, ως τροποποιήθηκαν ταύτα διά των μέχρι των αρχών του έτους 1927 νεώτερων νόμων
Author: Καρακατσάνης, Ιωάννης Ζ.
Date: 1927
24. Νικόλαος Γουναράκης (1853-1932)
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Date: 1932
25. Νομικά έθιμα της νήσου Άνδρου: ήτοι τοπικαί εν Άνδρω συνήθειαι περί του οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου εμπορικών συμβάσεων αγροτικών εκμισθώσεων κλπ.
Author: Πασχάλης, Δημήτριος Π.
Date: 1925
26. Νομικά ζητήματα αναφορικά με την τεχνολογία ανταλλαγής αρχείων σε ομότιμα δίκτυα (peer to peer)
Author: Κουτσουμπός, Ιωάννης
Date: 1925
27. Νομικά και τεχνικά ζητήματα ψηφιακών αποδείξεων με έμφαση στα SmartphoneForensics
Author: Κωνσταντινάκης, Κωνσταντίνος
Date: 1925
28. Νομικαί απόψεις των διεθνών συμψηφισμών (clearings)
Author: Τσιμικάλης, Α. Α.
Date: 1940
29. Νομική και Κοινωνιολογική θεώρησις της ιδέας του Έθνους
Author: Αλεξιάδης, Γεώργιος Στ.
Date: 1939
30. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα
Author: Παύλου, Ελευθερία
Date: 19-10-2020
31. Νόμιμος και πραγματική ισοτιμία
Author: Τανταλίδης, Δ.
Date: 1932
32. Νόμισμα - Χρηματιστήριον
Author: Σπουργίτης, Αναστάσιος Ν.
Date: 1936
33. Νομίσματα και νομισματικά συστήματα
Author: Βελούζος, Ιακ. Α.
Date: 1931
34. Νομισματικές εξελίξεις στην Ευρώπη υπό το πρίσμα της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης
Author: Κολιοπάνου, Θεοδώρα
Date: 10-2012
35. Νομισματικές και χρηματοοικονομικές κρίσεις
Author: Οικονόμου, Κωνσταντίνος
Date: 12-2000
36. Νομισματική και πιστωτική πολιτική
Author: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Date: 1944
37. Νομισματική πολιτική
Author: Ιακώβου, Μηνάς
Date: 1944
38. Νομισματική πολιτική και αξιοπιστία: οικονομική και θεωρητική προσέγγιση
Author: Λημναίου, Κορνηλία
Date: 1944
39. Νομισματική πολιτική και δημόσιο χρέος
Author: Ψυχάλης, Μάριος-Γεώργιος
Date: 2013
40. Νομισματική πολιτική και ζήτηση χρήματος στην Ελλάδα
Author: Πολυζωγόπουλος, Ηλίας
Date: 06-1996

Pages:  12