219 Τεκμήρια βρέθηκαν με: A

121. An empirical investigation of the relationship between FDI flows and exports
Συγγραφέας: Karagiotis, Apostolos
122. An empirical study on the efficiency of European stock markets
Συγγραφέας: Kelesiadis, George
Ημερομηνία: 22-05-2017
123. An empirical testing of alternative specifications of the accounting valuation model
Συγγραφέας: Κατσά, Ειρήνη
Ημερομηνία: 22-05-2017
124. An examination of fundamental indexation using the Euro Stoxx 50 index
Συγγραφέας: Κοκκινιάς, Άγγελος
Ημερομηνία: 22-05-2017
125. An examination of the Ricardian Equivalance worldwide; testing the connection between saving behavior and fiscal policies
Συγγραφέας: Papandrianos, Nikos
Ημερομηνία: 22-05-2017
126. An explanation of inter-regional and international inequalities
Συγγραφέας: Kalyvianakis, K.
Ημερομηνία: 1962
127. An exploratory analysis of the order book, order flow and execution on the Athens stock market
Συγγραφέας: Katradi-Mexi, Stavroula
Ημερομηνία: 2010
128. An impact of economic crisis on mortality in Greece
Συγγραφέας: Kavvadas, Stefanos N.
Ημερομηνία: 06-2015
129. An inquiry into the proximal origins of trade unions in Greece and the quantification of the organizational attractiveness of unionized enterprises
Συγγραφέας: Κόντος, Κωνσταντίνος
Ημερομηνία: 17-04-2021
130. An investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context
Συγγραφέας: Gkotsi-Koroni, Niki, Γκότση-Κορώνη, Νίκη
Ημερομηνία: 2019
131. An investigation of customer attrition at an SME multinational operative company (OPCO) from a CRM core business process perspective
Συγγραφέας: Sofias, Yannis
Ημερομηνία: 10-2006
132. An investigation of the factors affecting the survival and growth of innovative technology entrepreneurship
Συγγραφέας: Ηλιάκης, Στυλιανός, Eliakis, Stelios
Ημερομηνία: 2021
133. An investigation of the factors that influence purchase intention in live-streaming commerce
Συγγραφέας: Liu, Yuwen
Ημερομηνία: 03/08/2021
134. An investigation of the Poisson control charts
Συγγραφέας: Papadimas, Dimitrios G.
Ημερομηνία: 07-2014
135. An investigation on intra-Industry trade for the Greek tomato industry
Συγγραφέας: McDonald, Philip
Ημερομηνία: 07-2014
136. An M/G/1 queue system cart deliveries
Συγγραφέας: Mytalas, George
Ημερομηνία: 09-2002
137. An online course recommendation system for career paths
Συγγραφέας: Πανάγου, Μαρία, Panagou, Maria
Ημερομηνία: 12-11-2020
138. An optimal design approach for the calibration
Συγγραφέας: Kallifidas, Christos N.
Ημερομηνία: 1999
139. An overview of engineering process control in the univariate and multivariate case
Συγγραφέας: Mexas, Spyridon K.
Ημερομηνία: 07-2003
140. An overview on automatic data editing
Συγγραφέας: Mniestris, Nikolaos Ioakim
Ημερομηνία: 09-2004
141. An overview on pharmaceutical parallel trade in European Union
Συγγραφέας: Καραγιάννης, Αντώνης
Ημερομηνία: 04-2010
142. Analysis and comparison of the Greek parliamentary electoral systems of the period 1974-1999
Συγγραφέας: Kalogirou, Aikaterini G.
Ημερομηνία: 09-2000
143. Analysis and numerical simulations of a class of closed economy new Keynesian models
Συγγραφέας: Λαζαράκης, Σπυρίδων
Ημερομηνία: 03-2015
144. Analysis of cash flow statements
Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Ημερομηνία: 10/31/2016
145. Analysis of consumer behavior & perception towards plant-based milk category in Greece
Συγγραφέας: Χαλκοδαίμων, Ειρήνη, Chalkodaimon, Eirini
Ημερομηνία: 14-04-2020
146. Analysis of Ethereum smart contracts
Συγγραφέας: Βάθης, Μιχάλης, Vathis, Michalis
Ημερομηνία: 29-09-2020
147. Analysis of hedge fund strategies
Συγγραφέας: Δεδούσης, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 29-09-2020
148. Analysis of hedge funds performance
Συγγραφέας: Μπούρος, Αλέξανδρος
Ημερομηνία: 01-2007
149. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Συγγραφέας: Κοζώνη, Ελένη
Ημερομηνία: 01-2008
150. Analysis of hedge of funds strategies
Συγγραφέας: Γήτα, Χριστίνα
Ημερομηνία: 18-10-2010
151. Analysis of requirements and specification of an intelligent and supportive electronic retailing environment over the internet
Συγγραφέας: Τζωρμπατζάκης, Αλέξης
Ημερομηνία: 02-1999
152. Analysis of software pricing strategies
Συγγραφέας: Δαρειωτάκη, Θεοδώρα
Ημερομηνία: 05-2009
153. Analysis of supermarket sales data using independent mixture and hidden Markov models
Συγγραφέας: Asimaki, Kyriaki, Ασημάκη, Κυριακή
Ημερομηνία: 06/29/2018
154. Analysis of survival data: oral squamous cell carcinomas on the tongue
Συγγραφέας: Costi, Eleni C.
Ημερομηνία: 03-2005
155. Analysis of the "Bullwhip" effect in supply chains
Συγγραφέας: Φαραστέλη, Ουρανία
Ημερομηνία: 05/17/2019
156. Analysis of the role of intermediaries in the electronic marketplaces
Συγγραφέας: Κυριακάτος, Κυριάκος
Ημερομηνία: 02-1999
157. Analyzing the dependency of the spectral matrix of a var on the roots of its characteristic polynomial
Συγγραφέας: Xronis, George A.
Ημερομηνία: 01-2003
158. Analyzing the intergration in the euro corporate bonds market - a swap yield approach
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 04-2003
159. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: 1956
160. Annexes de l' École
Συγγραφέας: Τσώνη, Ευσταθία
Ημερομηνία: [1965]

Σελίδες:  123456