95 Τεκμήρια βρέθηκαν με: I

81. Investigating the Quality Function of the Department of Economics of Athens University of Economics and Business
Συγγραφέας: Skondra, Paraskevi
82. Investigating the role of brand experience in developing effective sensory marketing strategies
Συγγραφέας: Μανδύλη, Κυριακή
Ημερομηνία: 04/03/2019
83. Investigation of the credit default swap spreads and asset swap spreads behaviour in the long - run
Συγγραφέας: Παπαλέκας, Παντελής
Ημερομηνία: 10-2005
84. Investigation of the relationship of the Shipowner’s sentiment and the volatility of freight rates in the bulk sector and the development of a quantitative model for predicting freight rates
Συγγραφέας: Digalaki, Theodosia, Lappa, Anastasia
Ημερομηνία: 10-2005
85. Investigation on how Disney princesses influence Greek young women purchases and personal life preferences
Συγγραφέας: Leventakopoulou, Zoi, Λεβεντακοπούλου, Ζωή
Ημερομηνία: 13-03-2020
86. Investment behavior in Greek industry
Συγγραφέας: Albach, Horst
Ημερομηνία: 1971
87. Investment strategies on French’s 49 industry portfolios
Συγγραφέας: Nakas, Efthymios
Ημερομηνία: 1971
88. Investment strategy: quality minus junk stocks
Συγγραφέας: Ευστρατίου, Άννα
Ημερομηνία: 07-2014
89. Investments cycles in the shipping industry and their relation to commodity and trade volume forecasts
Συγγραφέας: Efstathiou, Nikolaos
Ημερομηνία: 07-2014
90. IPO performance of Greek shipping firms in U.S stock exchanges
Συγγραφέας: Apostolopoulou, Sofia, Samaras, Marios
Ημερομηνία: 10/30/2018
91. Irrational : It Takes One to Know One; a Study on Rationality Hypotheses in Game Theory
Συγγραφέας: Chardouveli, Polyxeni
Ημερομηνία: 2014
92. Irving Fisher: 1867-1947
Συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος
Ημερομηνία: 1946
93. Is Personal Branding pushing the epistemological boundaries of marketing?
Συγγραφέας: Zarkada, Anna K.
Ημερομηνία: 2014
94. Issues in public policy
Συγγραφέας: Iosifidi, Maria
Ημερομηνία: 2014
95. Issues of monetary policy making in a monetary union
Συγγραφέας: Skotida, Ifigeneia
Ημερομηνία: 10-2009

Σελίδες:  123