9005 Items found

281. Κατασκευή χαρτοφυλακίου και διαχείριση κινδύνου
Author: Κυριακού, Ανίσα
Date: 01-2007
282. Μακροοικονομικοί παράγοντες και η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχών
Author: Κιουμουρτζή, Κυριακή
Date: 01-2007
283. Μακροπρόθεσμη συγκριτική ανάλυση των τιμών ενοικίασης στην Ευρώπη και στην Αμερική - Ανάλυση τιμών ενοικίασης και πώλησης - γεωγραφικά συστήματα μετοχών - τεχνική ανάλυση μετοχής "chipita" - Μελέτη εκτίμησης διαμερισμάτων στο δήμο Αμαρουσίου
Author: Καραβασίλης, Κωνσταντίνος Ι.
Date: 01-2007
284. Μελέτη ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τεχνική ανάλυση μετοχής Ελ. Τεχ, σύνταξη μελέτης εκτίμησης ακινήτου
Author: Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ι.
Date: 01-2007
285. Μελέτη της αποτελεσματικότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Author: Γερογιαννάκη, Αικατερίνα
Date: 01-2007
286. Μελέτη της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήση της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Κουμανιώτη, Κωνσταντίνα Β.
Date: 01-2007
287. Μελέτη της σπουδαιότητας που έχει η έρευνα και ανάπτυξη - καινοτομία για τις επιχειρήσεις: θεωρητική ανάλυση των συνεπειών της καινοτομίας στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και εμπειρική προσέγγιση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη στην ελληνική βιομηχανία
Author: Φροσύνης, Θεόδωρος
Date: 01-2007
288. Μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια
Author: Θεοδωράκης, Ιωσήφ
Date: 01-2007
289. Μέτρηση της απόδοσης των αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα υπό εναλλασσόμενες οικονομικές συνθήκες
Author: Γιαννακόπουλος, Ανδρέας
Date: 01-2007
290. Μια επισκόπηση της θεωρίας των διαφοροποιημένων επιχειρήσεων
Author: Αγαπητός, Ορέστης
Date: 01-2007
291. Μοντέλα που εξηγούν το φαινόμενο των κύκλων της οικονομίας
Author: Λέλλου, Αγγελική
Date: 01-2007
292. Μοντελοποίηση των αποδόσεων των hedge funds με τη χρήση εναλλακτικών στατιστικών κατανομών
Author: Νίκου, Γεώργιος
Date: 01-2007
293. Νομισματική πολιτική και πληθωρισμός
Author: Ζερμπά, Ναυσικά
Date: 01-2007
294. Ο νέος κανονισμός 1400/2002 στον κλάδο του αυτοκινήτου
Author: Βλαχοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
295. Παγκόσμιες πόλεις - Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών - Τεχνική ανάλυση μετοχής (Duty Free Shops) - Σύνταξη μελέτης εκτίμησης
Author: Παπαδημητρίου, Δήμητρα Επ.
Date: 01-2007
296. Περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων
Author: Μισόκαλος, Μαρίνος Ι.
Date: 01-2007
297. Περιφερειακή σύγκλιση: η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Μαυραγάνης, Ιωάννης
Date: 01-2007
298. Πιστωτικός κίνδυνος & οικονομική δραστηριότητα
Author: Κατσούλης, Βασίλειος
Date: 01-2007
299. Πολιτικοί κύκλοι ως προσδιοριστικός παράγοντας της ανεργίας
Author: Τρούπη, Λουίζα
Date: 01-2007
300. Προσδιοριστικοί παράγοντες των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Author: Μπατάλας, Επαμεινώνδας
Date: 01-2007
301. Ρυθμιστική πολιτική στις τηλεπικοινωνίες
Author: Καγιάς, Βασίλειος
Date: 01-2007
302. Στάθμιση συμφέροντων στα πλαίσια της εφαρμογής του αρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ
Author: Παπαδοπούλου, Αικατερίνη
Date: 01-2007
303. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Τριβιζά, Ελευθερία
Date: 01-2007
304. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Ρυσοβά, Αννούλα
Date: 01-2007
305. Σύγχρονα εργαλεία στο Real Estate
Author: Βαμιανάκης, Νικόλαος Σ.
Date: 01-2007
306. Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα & η εφαρμογή τους στα τραπεζικά ιδρύματα
Author: Διονυσάτου, Στυλιανή
Date: 01-2007
307. Τιμολόγηση και επιδράσεις δικτύου στην αγορά των νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
Author: Σωμαθιανός, Ευάγγελος
Date: 01-2007
308. Το υπόδειγμα CAPM βασισμένο στην κατανάλωση (C-CAPM)
Author: Στρουμπούλη, Ευαγγελία
Date: 01-2007
309. Τύποι οργανωτικής συγκρότησης των τραπεζών
Author: Αλάμπεης, Γιώργος
Date: 01-2007
310. Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής ανάπτυξης
Author: Καραμπαρμπούνης, Μάριος
Date: 01-2007
311. Υποδείγματα κερδοφορίας και αποδοτικότητας των τραπεζών
Author: Παναγιωτοπούλου, Μαρία
Date: 01-2007
312. Φορολογία και οικονομική μεγέθυνση
Author: Σαραντίδης, Βασίλειος
Date: 01-2007
313. Χρηματοοικονομικό σύστημα και οικονομική ανάπτυξη
Author: Καυκάλας, Ιωσήφ
Date: 01-2007
314. Analysis of hedge funds strategies using break-point models
Author: Κοζώνη, Ελένη
Date: 01-2008
315. Currency options : pricing and hedging under stochastic volatility
Author: Πασχάλης, Θεόδωρος
Date: 01-2008
316. Discrete time state estimation
Author: Karapanagiotis, Pantelis
Date: 01-2008
317. Entry barriers as exclusionary strategy
Author: Ξυνού, Ευγενία
Date: 01-2008
318. First best vs second best πολιτικές σε ένα υπόδειγμα άριστης οικονομικής μεγέθυνσης
Author: Μανούση, Βασιλική
Date: 01-2008
319. Nonparametric estimation of state price densities implicit in the FTSE/ASE 20 index options of the Greek options market
Author: Μπεκιάρης, Ηλίας
Date: 01-2008
320. Optimal portfolio management with hedging
Author: Kalfarentzos, Constantinos George V.
Date: 01-2008

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »