7830 Items found

121. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Date: 01-2004
122. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Author: Ζώης, Αναστάσιος
Date: 01-2005
123. A survey in choice theory under uncertainty
Author: Κράλης, Μιχάλης
Date: 01-2005
124. Credit risk models and capital adequacy policy
Author: Πεντότης, Χαράλαμπος Ν.
Date: 01-2005
125. Implied arch models from options prices
Author: Λοϊζίδης, Μάριος
Date: 01-2005
126. Intertemporal relation between equity premia and the bond market: evidence from Greece
Author: Κωνσταντινίδη, Σπυριδούλα
Date: 01-2005
127. Momentum-contrarian στρατηγικές στο ελληνικό χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2005
128. Public bureaucracies
Author: Vasilaki, Ekaterini
Date: 01-2005
129. Statistical modelling for football data: a robust aproach based on weighted maximum likelihood
Author: Kalamidas, Georgios M.
Date: 01-2005
130. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Author: Βούλγαρης, Γεώργιος
Date: 01-2005
131. Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Author: Γιαννούλης, Βασίλειος
Date: 01-2005
132. Ανταγωνιστικότητα
Author: Σγαρδέλη, Ελένη
Date: 01-2005
133. Αποτίμηση δικαιωμάτων με υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης
Author: Γιαννίκης, Δημήτριος
Date: 01-2005
134. Γονιμότητα και απασχόληση γυναικών στην Ελλάδα
Author: Αδαμοπούλου, Ευφροσύνη
Date: 01-2005
135. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Author: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Date: 01-2005
136. Διάσπαση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Παπαδογιαννάκης, Μιχαήλ
Date: 01-2005
137. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Φράγκου, Κατερίνα
Date: 01-2005
138. Διεθνές εμπόριο και οικονομική μεγέθυνση
Author: Μπάρμπα, Βασιλική
Date: 01-2005
139. Δίκτυα διανομής περιεχομένου CDN
Author: Κουκουτσέλος, Αθανάσιος
Date: 01-2005
140. Δραστηριότητες εκτός ισολογισμού και μόχλευση
Author: Καραδήμα, Αγγελική
Date: 01-2005
141. Εκτίμηση του επιπέδου του ανταγωνισμού σε κλάδους της Ελληνικής Βιομηχανίας
Author: Κυθρεώτου, Μαρία
Date: 01-2005
142. Ελεγχος αποτελεσματικότητας συναλλαγματικών αγορών
Author: Σωτηροπούλου, Κλεονίκη
Date: 01-2005
143. Ελεύθερο λογισμικό και αξιολόγηση επενδύσεων κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων
Author: Τσαπραλή, Ευγενία
Date: 01-2005
144. Εμπόδια εισόδου και διαφοροποίηση προϊόντων
Author: Λάτση, Γεωργία
Date: 01-2005
145. Εξατομίκευση υπηρεσιών,περιεχομένου και λειτουργικότητας μηχανών αναζήτησης στις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων χρηστών
Author: Ματσούκας, Θεοφάνης
Date: 01-2005
146. Επένδυση και ατέλειες στην αγορά κεφαλαίου : η περίπτωση της Ελλάδας
Author: Κουραντή, Φραγκώ
Date: 01-2005
147. Εποχικά φαινόμενα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το φαινόμενο του Ιανουαρίου και το φαινόμενο της Δευτέρας
Author: Παπαϊωάννου, Χαράλαμπος Ι.
Date: 01-2005
148. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: θεωρία, διεθνείς πρακτικές και εφαμογή στις ελληνικές επιχειρήσεις
Author: Σαπουνά, Θεδοσία
Date: 01-2005
149. Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα και διεύρυνση της ευρωζώνης
Author: Τζαβάρας, Παναγιώτης
Date: 01-2005
150. Ευστάθεια συνταξιοδοτικών ταμείων καθορισμένης παροχής όπου τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες επιμερίζονται και οι αποδόσεις από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του ταμείου ακολοθούν αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα πρώτης τάξεως
Author: Σκοπελίτης, Εμμανουήλ Φ.
Date: 01-2005
151. Η διαστρωματική σχέση μεταξύ θεμελιωδών εταιρικών μεγεθών και αποδόσεων των μετοχών
Author: Μουντογιαννάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2005
152. Η εξέταση των μετοχικών υπεραποδόσεων για τις νεοεισηγμένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Author: Μιχαλούδη, Αναστασία
Date: 01-2005
153. Η επίδραση της κρατικής ενίσχυσης για Ε&Α στις ιδιωτικές επενδύσεις Ε&Α
Author: Παύλου, Απόστολος
Date: 01-2005
154. Η επίδραση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων
Author: Ρούσκας, Ευάγγελος
Date: 01-2005
155. Η επίδραση του μεγέθους στη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής
Author: Σταμούλη, Σταυρούλα
Date: 01-2005
156. Η επίδραση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
Author: Σιφναίος, Γεώργιος
Date: 01-2005
157. Η παρουσία των ξένων τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο: κερδοφορία και ανάπτυξη
Author: Τάτση, Αικατερίνη
Date: 01-2005
158. Η σχέση ανάμεσα στα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων και στις αποδόσεις των μετοχών
Author: Πολυράκης, Θεόδωρος Ι.
Date: 01-2005
159. Η υπό συνθήκη σχέση μεταξύ κινδύνου και αποδόσεων στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά
Author: Τριχιάς, Μάνθος
Date: 01-2005
160. Θεωρία στρατηγικής εμπορικής πολιτικής
Author: Δεμέστιχα, Αγγελική
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »