9157 Items found

121. Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης ετοιμότητας οργανισμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Χρυσαφιάδη, Κωνσταντίνα
Date: 01-2004
122. Αξιολόγηση του χρέους εισηγμένων εταιρειών με υποδείγματα πιστωτικού κινδύνου βασισμένα σε δικαιώματα
Author: Μηλιώτης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
123. Αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου με χρήση των μοντέλων Creditmetrics και Credigrades: η περίπτωση της Enron Corp.
Author: Στουραϊτης, Άγγελος Δ.
Date: 01-2004
124. Ατμοσφαιρική μόλυνση στο λεκανοπέδιο της Αττικής - Εφαρμογή μη παραμετρικών τεχνικών
Author: Τσιγγοπούλου, Παρασκευή Β.
Date: 01-2004
125. Εμπειρική διερεύνηση στην αλληλεξάρτηση μεταξύ των χρηματιστηρίων
Author: Νατσάκος, Δημήτρης
Date: 01-2004
126. Εναλλακτικά υποδείγματα των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων Ευρώ, Δολαρίου και Γεν : μια οικονομετρική ανάλυση
Author: Μανιάτης, Ανδρέας
Date: 01-2004
127. Επενδυτικά προϊόντα στην ελληνική τραπεζική τιμολόγηση και εποπτεία
Author: Κανηρά, Καλλιόπη
Date: 01-2004
128. Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου
Author: Κουτσοδήμου, Μαρία
Date: 01-2004
129. Εταιρική διακυβέρνηση - εμπειρική εφαρμογή
Author: Ευθυμίου, Βασίλειος
Date: 01-2004
130. Η εξέταση του φαινομένου της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης σε μία αναπτυσσόμενη αγορά (Χρηματιστήριο Αθηνών)
Author: Κυραλάκης, Αστρινός
Date: 01-2004
131. Η επίδραση της νομισματικής πολιτικής στην ανεργία και την απασχόληση στην ευρωζώνη
Author: Λαμπρινού, Αλεξάνδρα
Date: 01-2004
132. Η σταθμική διάρκεια ομολόγων με κίνδυνο χρεοκοπίας της εκδότριας εταιρείας
Author: Καρυώτη, Μαρίνα
Date: 01-2004
133. Μερικώς μη αναστρέψιμες επενδύσεις και μακροοικονομικές επιπτώσεις
Author: Χατζηδογιαννάκης, Κωνσταντίνος
Date: 01-2004
134. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο
Author: Λαπατίνας, Αθανάσιος Ι.
Date: 01-2004
135. Οικονομική προσέγγιση των συγκρούσεων και τα οικονομικά του αμυντικού τομέα
Author: Κατερίνη, Αθηνά
Date: 01-2004
136. Πολιτική ανταγωνισμού στους κλάδους υψηλής τεχνολογίας
Author: Μαμμά, Μαρία
Date: 01-2004
137. Πολιτική και οικονομική των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του internet
Author: Ανδρούτσος, Αθανάσιος
Date: 01-2004
138. Προσδιοριστικοί παράγοντες πολυεθνικών
Author: Παπαδάκης, Εμμανουήλ
Date: 01-2004
139. Στατιστική ανάλυση του δείκτη γεωργικού εισοδήματος και του ποσοστού συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ με μεθόδους χρονολογικών σειρών
Author: Σπανέλλης, Λεωνίδας Θ.
Date: 01-2004
140. Στρατηγική εμπορική πολιτική
Author: Κοτρότσιου, Νεκταρία
Date: 01-2004
141. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων λευκού και μαύρου κουτιού για τον έλεγχο λογισμικού
Author: Αδάμος, Δημήτριος Γ.
Date: 01-2004
142. Τα οικονομικά της δικαιόχρησης και η πολιτική ανταγωνισμού
Author: Βογιατζηδάκη, Μαρία
Date: 01-2004
143. Τιμολόγηση χρεογράφων από τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού
Author: Δρούσιας, Νικόλαος
Date: 01-2004
144. Το υπόδειγμα τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων και η αμφισβήτηση του
Author: Κόκκινου, Ελεονώρα Θ.
Date: 01-2004
145. "Στρατηγική χειραγώγηση" των κανόνων συνταξιοδότησης στην Ελλάδα
Author: Ζώης, Αναστάσιος
Date: 01-2005
146. A survey in choice theory under uncertainty
Author: Κράλης, Μιχάλης
Date: 01-2005
147. Credit risk models and capital adequacy policy
Author: Πεντότης, Χαράλαμπος Ν.
Date: 01-2005
148. Implied arch models from options prices
Author: Λοϊζίδης, Μάριος
Date: 01-2005
149. Intertemporal relation between equity premia and the bond market: evidence from Greece
Author: Κωνσταντινίδη, Σπυριδούλα
Date: 01-2005
150. Momentum-contrarian στρατηγικές στο ελληνικό χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Ασημακόπουλος, Παναγιώτης
Date: 01-2005
151. Public bureaucracies
Author: Vasilaki, Ekaterini
Date: 01-2005
152. Statistical modelling for football data: a robust aproach based on weighted maximum likelihood
Author: Kalamidas, Georgios M.
Date: 01-2005
153. The determinants of credit spread changes : evidence from the U.K. market
Author: Βούλγαρης, Γεώργιος
Date: 01-2005
154. Άμεσες ξένες επενδύσεις και επιδράσεις στους μισθούς των χωρών υποδοχής
Author: Γιαννούλης, Βασίλειος
Date: 01-2005
155. Ανταγωνιστικότητα
Author: Σγαρδέλη, Ελένη
Date: 01-2005
156. Αποτίμηση δικαιωμάτων με υποδείγματα μεταβαλλόμενης διακύμανσης
Author: Γιαννίκης, Δημήτριος
Date: 01-2005
157. Γονιμότητα και απασχόληση γυναικών στην Ελλάδα
Author: Αδαμοπούλου, Ευφροσύνη
Date: 01-2005
158. Δημιουργία ενός κατανεμημένου συστήματος συλλογής και ευρετηρίασης ιστοσελίδων για το ελληνικό διαδίκτυο
Author: Στρογγυλός, Κωνσταντίνος
Date: 01-2005
159. Διάσπαση των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών
Author: Παπαδογιαννάκης, Μιχαήλ
Date: 01-2005
160. Διασύνδεση μεθόδου ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών οργανισμού και σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης
Author: Φράγκου, Κατερίνα
Date: 01-2005

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »