1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Exploring evaluation methods for automatically generated summaries
Συγγραφέας: Ξενουλέας, Ευστράτιος, Xenouleas, Efstratios
Ημερομηνία: 12-11-2020

Σελίδες:  1