1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Portfolio optimization under higher moments
Συγγραφέας: Ξανθουδάκης, Χρήστος, Xanthoudakis, Christos
Ημερομηνία: 01/27/2021

Σελίδες:  1