1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. The use of the Golden section in brand symbol development: an experimental study
Συγγραφέας: Στραγαλινού, Ελισάβετ, Stragalinou, Elisavet
Ημερομηνία: 24-04-2020

Σελίδες:  1