1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Indoor localization systems for retail stores: an artificial intelligence location analytics approach
Συγγραφέας: Σταύρου, Βασίλειος, Stavrou, Vasilis
Ημερομηνία: 21-12-2019

Σελίδες:  1