1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Hedging an equity portfolio using volatility options
Συγγραφέας: Σημαντηράκης, Μιχαήλ, Simantirakis, Michail
Ημερομηνία: 09/27/2021

Σελίδες:  1