1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. On the use of risk neutral moments to estimate the risk neutral density and to forecast the future movements of stock returns
Συγγραφέας: Rompolis, Leonidas S.

Σελίδες:  1