1 Τεκμήρια βρέθηκαν

1. Predictive analysis and comparison of football analytics models and machine learning algorithms for Euro
Συγγραφέας: Ρωμανίδης, Ευστράτιος, Romanidis, Efstratios
Ημερομηνία: 30-08-2022

Σελίδες:  1